Objektivní příznaky náhlých příhod břišních

From WikiSkripta

Celkové příznaky[edit | edit source]

 • Poloha a chování
 • Vzhled obličeje
 • Teplota
  • pro NPB jsou charakteristické subfebrilie, teplota vyšší než 38 °C svědčí většinou proti NPB, důležitý je Lennanderův příznak = rozdíl mezi teplotou v axile a konečníku větší než 1,1 °C.
 • Dech
  • u zánětlivých NPB je vzhledem k somatické bolesti tachypnoe s povrchním dýcháním (pro bolest) a převažuje kostální typ dýchání (přítomné défense musculaire omezuje dýchací pohyby).
 • Tep
  • na začátku NPB obvykle normální, je důležité sledovat jeho vývoj v průběhu času. Rychlý vzestup pulzu svědčí pro krvácení, u zánětlivých NPB typicky roste pulz, ale teplota neroste! Pokles frekvence se vyskytuje u žlučové peritonitidy.

Místní příznaky[edit | edit source]

 • Zjišťujeme fyzikálním vyšetřením, potom se doplňují vyšetření paraklinická.
 • Pohled
  • úraz;
  • jizvy;
  • krvácení;
  • barva kůže;
   • bledá – krvácení;
   • cyanózapankreatitida (Grey Turnerovo znamení = cyanóza společně se skvrnami na okraji břicha);
   • ikterus – obvykle postižení žlučových cest;
  • tvarové změny břicha;
   • celkové vzedmutí (ileus);
   • lokální vyklenutí (uskřinutá kýla);
   • propadlé břicho (peritonitida, rozšířené colon).
 • Poklep
  • normálně poklep diferencovaně bubínkový, bezbolestný;
  • u peritonitidy bolestivý poklep (Pleniesovo znamení);
  • temný poklep – nad parenchymovými orgány, tumorem, zánětem;
  • hypersonorní – nad oblastí s nahromaděným plynem (ileus).
 • Pohmat
  • začínáme od místa nejméně bolestivého k místu, kde nemocný udává maximum bolesti;
  • pátráme, zda je bolest difuzní, nebo ohraničená;
  • zda je přítomno défense musculaire a jestli lokálně, nebo difuzně; défense často chybí u starých osob, těhotných, po porodu a u asteniků; chybění tohoto příznaku nevylučuje přítomnost NPB;
  • snažíme se vyhmatat případnou rezistenci.
 • Poslech
  • normálně zvuk peristaltiky tichý, nepravidelný, klidný;
  • pravidelný hlasitý zvuk – usilovná peristaltika nad překážkou (ileus);
  • mrtvé ticho – paréza střeva u peritonitidy, pozdní stadia ileu, hemoperitoneum, hemoretroperitoneum;
  • zvuk padající kapky – úplná paréza střeva (paralytický ileus);
  • šplíchot – velké množství tekutiny ve střevě (počátek ileu, dyspepsie).
 • Per rectum
  • pacient s podezřením na NPB musí být vždy per rectum vyšetřen;
  • ochablý svěrač – difusní peritonitida, absces Douglasova prostoru;
  • prázdná ampula recti – vysoký ileus.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]