Torze varlete

Z WikiSkript


Torze varlete je superakutní stav vyvolaný otočením varlete kolem cévní stopky a strangulací přívodných tepen. Při úplném zaškrcení cév v chámovodu vzniká ischémie a následná nekróza při částečné infarzaci. Aby mohlo dojít k záchraně varlete, stav musí být vyřešen do šesti hodin od vzniku potíží. Torze je způsobena silnou kontrakcí musculus cremaster.

K torzi predisponuje:

  • Delší a volnější cévní stopka,
  • kryptorchismus,
  • široká tunica vaginalis,
  • dlouhé mezorchium,
  • chabý závěsný aparát varlete na tunica dartos.

Dle lokalizace rozlišujeme torzi:

Cévy varlete
  • extravaginální (kolem chámovodu rotují i obaly varlete – tunica vaginalis),
  • intravaginální (rotováno pouze testes uvnitř obalů),
  • torze mezorchia (strangulace závěsného mezorchia).

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Při torzi varlete se objeví náhlá prudká bolest varlete vystřelující do třísla, otok a zarudnutí šourku. Nejsou přítomny (narozdíl od epididymitis nebo orchitis) celkové příznaky jako horečka, schvácenost, laboratorně zjištěné zvýšené zánětlivé markery.

Diagnóza a diferenciální diagnóza[upravit | editovat zdroj]

Důležité je odlišit tento stav od orchitidy (vyloučit parotitidu), epididymitidy, orchiepididymitidy a tumoru varlete. Diagnóza je založena na anamnéze, fyzikálním vyšetření, sonografii (s dopplerovskou sondou) a diafanoskopii.

Kremasterový reflex – podrážděním vnitřní strany stehna vyvoláme přitažení varlete na ipsilaterální straně, pokud je vyvolatelný, lze vyloučit torzi, reflex ale nemusí být vyvolatelný ani i u zdravých jedinců.
Musculus cremaster


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • DVOŘÁČEK, Jan. Urologie :  obecná a speciální urologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1999. s. 224-225. ISBN 80-7184-745-3.