Akutní skrótum

Z WikiSkript

(přesměrováno z Orchitis acuta)

Akutní skrótum (akutní skrotální syndrom, ASS) je urgentní stav, který zahrnuje několik jednotek. Společnými symptomy jsou náhle vzniklý otok a bolestivost poloviny nebo celého skróta. Anamnéza bývá kratší než 12 hodin.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Při vyšetření se zaměřujeme na tři nejčastější etiologie. V prvé řadě chceme vyloučit (či potvrdit) torzi varlete.
Začneme anamnézou, ve které nás zajímá nejenom současný stav symptomů, ale také doba a okolnosti jejich vzniku spolu s jejich následným vývojem až do současné chvíle:

 • lokalizace a charakter bolesti, kdy a jak rychle nastoupila, její propagace;
 • bolesti břicha či bolest v tříslech;
 • předcházel otok (je-li přítomen) bolesti nebo naopak;
 • subfebrilie či febrilie;
 • nausea a zvracení;
 • dysurické potíže;
  • pocit pálení či řezání, pruritus či tupá bolest při močení;
  • časté nucení na močení;
 • anamnéza infekcí močových cest;
 • sexuální anamnéza (pohlavně přenosné choroby);
 • údaje o event. traumatu genitálu;
 • informace stran prenatálního UZ screeningu vrozených vývojových vad;
 • cíleně se doptáme na systémová onemocnění, konkrétně: hematomy, petechie a B-symptomy.


Pokračujeme fyzikálním vyšetřením pacienta v klidném a tichém prostředí s dobrým osvětlením, nejdříve ve stoje (aspekce a vyšetření kremasterového reflexu) a následně v poloze na zádech s dolními končetinami do “tureckého sedu”.

 • Nejdřívě si všimneme pozice testes. Jsou patrná pouhým pohledem? Nápadně zvýšená poloha jednoho z nich?
 • Vyšetříme kremasterový reflex podrážděním ne zcela tupým předmětem na vnitřní straně stehen.
 • Jsou-li testes ve skrótu, zajímá nás jejich orientace − je vertikální či horizontální?
 • Je skrótum na první pohled oteklé, zarudlé či někde promodralé?
 • Palpujeme postupně varlata, nadvarlata a semenné provazce.
 • Roztáhneme kůži skróta mezi prsty a pátráme po bodovém promodrání (tzv. blue-dot sign).
 • Nezapomeneme přetáhnout opatrně předkožku (pouze tam, kam ji lze přetáhnout volně) a pohledem kontrolujeme ústí uretry.
 • Pohmatem vyšetříme zda jsou volná třísla.
 • Provedeme kompletní fyzikální vyšetření břicha včetně Israeliho hmatu a tapottementu.

CAVE!!! Při zanedbání či neznalosti problematiky hrozí nevratná ztráta varlete.

Klinické jednotky[upravit | editovat zdroj]

Torze varlete[upravit | editovat zdroj]

Torze varlete je superakutní stav vyvolaný otočením varlete kolem cévní stopky a strangulací přívodných tepen.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Torze varlete.

Torze apendixu varlete nebo nadvarlete[upravit | editovat zdroj]

Apendix varlete je cca 3 mm veliká rudimentární struktura Müllerianského vývodu, zatímco apendix nadvarlete je rudiment vývodu Wolffova. Oba dva jsou stopkaté, což predisponuje k jejich torzi. Bolest bývá bodově lokalizovaná a často se objevuje tzv. blue-dot sign.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Torze apendixu varlete a nadvarlete.

Akutní epididymitida[upravit | editovat zdroj]

Akutní epididymitida je zánětlivé postižení nadvarlete, které je nejčastější příčinou akutního skrotálního syndromu u dospělých.
V klinickém obraze dominuje otok poloviny skróta, zarudnutí kůže a výrazná bolestivost podél chámovodu, která se propaguje do třísla. Důležitými příznaky jsou horečka a celková schvácenost, které epididymitidu pomůže odlišit od torze varlete.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Akutní epididymitida.

Akutní orchitida[upravit | editovat zdroj]

Většina zánětů varlat vzniká hematogenním rozsevem infekce z jiného ložiska. Orchitida může být bakteriální (pneumokoky, brucely) nebo virové etiologie (komplikace parotitidy). Může dojít také k přestupu infekce z nadvarlete nebo močové trubice. Typický je opět náhlý vznik, zduření a silné bolesti postižené poloviny šourku, zarudnutí a zvýšení teploty kůže skróta, horečka a nevolnost. Při neléčeném zánětu může dojít k tvorbě abscesů s možností provalení přes kůži.

Fourniérova gangréna[upravit | editovat zdroj]

Fourniérova gangréna u 77 letého muže

Fourniérova gangréna je jedna z nejzávažnějších náhlých příhod urologických. Příčinou tohoto vzácného akutního stavu je rychle progredující gangrenózní infekce mužského genitálu, vedoucí k jeho ischemické nekróze. Jedná se o povrchový proces postihující kůži šourku nebo penisu (varlata nejsou postižena).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Fourniérova gangréna.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DVOŘÁČEK, Jan. Urologie :  obecná a speciální urologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1999. s. 224-225. ISBN 80-7184-745-3.
 • Urologie pro studenty [1]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MACEK, Petr a Tomáš HANUŠ. Urologie :  pro všeobecné praktické lékaře. 1. vydání. Praha : Raabe, 2011. ISBN 978-80-8630-785-5.