Fourniérova gangréna

From WikiSkripta

Parciální penektomie pro Fourniérovu gangrénu
Gangréna zasahující celý šourek s přesahem na stehna. Stav před operační nekrektomií
Fourniérova gangréna u 77 letého muže

Fourniérova gangréna je vzácná, ale velmi závažná polymikrobiální infekce mužského genitálu, vedoucí k fasciitidě a gangréně měkkých tkání této oblasti. Je řazena k nejzávažnějším stavům v urologii. Jedná se o povrchový proces postihující kůži šourku nebo penisu (varlata nejsou zasažena), postiženo může být rovněž perineum a perianální oblast. Fourniérova gangréna je onemocnění s vysokou letalitou.

Etiologie[edit | edit source]

Příčinou Fourniérovy gangrény je polymikrobiální infekce, která se šíří z oblasti anorekta, urogenitálního traktu či z oblasti kůže zevního genitálu. Často vzniká v důsledku urologického či kolorektálního onemocnění nebo chirurgického výkonu v těchto oblastech. Může být i důsledkem zevního poranění při operaci na prostatě, močové trubici, endoskopii, operaci hemoroidů nebo perianálních píštělí. Predisponujícími faktory jsou imunodeficience, malnutrice, alkoholismus, nádorová kachexie, diabetes mellitus a další stavy vedoucí k oslabení organismu. Původcem infekce je většinou smíšená flóra s převahou anaerobů.

Klinický obraz a diagnostika[edit | edit source]

Fourniérova gangréna je onemocnění s perakutním průběhem. Je doprovázena horečkou, třesavkami a bolestí v genitálu. Ke klinickému obrazu patří zduření varlat (u pokročilých forem i podbřišku) s krepitací v podkoží (plynotvorné bakterie). Vyšetření krevního obrazu ukazuje leukocytózu, trombocytopenii, poruchy koagulace. Dochází ke vzestupu kreatininu.

Terapie[edit | edit source]

Při podezření na Fourniérovu gangrénu je indikována hospitalizace nemocného a intenzivní komplexní léčba. Okamžitě jsou podána širokospektrá antibiotika pokrývající celé bakteriální spektrum včetně aerobních i anaerobních bakterií. Nezbytná je rovněž neodkladná chirurgická léčba s nekrektomií všech gangrenózních tkání, výplachy peroxidem, drenáž, protigangrenózní a protitetanová séra, při rozsáhlém postižení penisu hyperbarická terapie.

Kombinace antibiotik při gangrénózní infekci genitálu[edit | edit source]

Prognóza[edit | edit source]

Prognóza onemocnění je špatná. I při okamžité a agresivní terapii má Fourniérova gangréna 50% letalitu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • DVOŘÁČEK, Jan. Urologie :  obecná a speciální urologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1999. s. 224-225. ISBN 80-7184-745-3.

Doporučená literatura[edit | edit source]

  • MACEK, Petr a Tomáš HANUŠ. Urologie :  pro všeobecné praktické lékaře. 1. vydání. Praha : Raabe, 2011. ISBN 9788086307855.