Meckelův divertikl

Z WikiSkript

Meckelův divertikl – schéma cévního zásobení
Meckelův divertikl – peroperačně
Meckelův divertikl
Meckelův divertikl

Meckelův divertikl (MD) je nejčastější kongenitální anomálie GIT, vyskytuje se cca u 2–3 % populace. Nachází se 20–60 cm (do 2 stop) od Bauhinské chlopně na antimezenteriální straně ilea. Jedná se o pozůstatek embryonální tkáně ductus omphaloentericus, jehož část bližší střevu zůstala zachována jako střevní výchlipka. Většinou nepůsobí žádné obtíže a po celý život je asymptomatický. Může se projevit krvácením do tenkého střeva různého rozsahu (40 %), střevní neprůchodností (30 %) nebo zánětem ve formě divertikulitidy (20 %).

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o důsledek nedokonalé obliterace ductus omphaloentericus, který spojoval fetální žloutkový váček s primitivním střevem. V 5.–7. týdnu gestace bývá obliterován.

Přítomnost všech tří vrstev střevní stěny MD z něho činí pravý divertikl.

Heterotopická tkáň se vyskytuje přibližně v 50 %. Nejčastěji se jedná o:

 •  žaludeční mukózu – může být kolonizována Helicobacter pylori, která pak vyvolá zánět v dané oblasti divertiklu,
 •  pankreatickou tkáň,
 •  kombinace obou.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Všechna onemocnění postihující tenké střevo se mohou projevit i v MD.

Hlavními komplikacemi jsou:

 •  krvácení – zdrojem je vřed, angiodysplasie, atypická sliznice, nádor, zánět,
 •  intestinální obstrukce – invaginace, volvulus, součást kýly, torze divertiklu,
 •  perforace – v důsledku zánětu, uskřinutí, nádor, vřed,
 •  zánět – Crohnova choroba,
 •  nádor (karcinoid, sarkom, GIST) – méně často,
 •  vzájemné kombinace,
 •  v dětském věku je nejčastější komplikací krvácení okolo 5. roku a dále intestinální obstrukce,
 •  v dospělém věku je to střevní obstrukce.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Především v dospělosti je obtížná. Na Meckelův divertikl je nutné myslet v případě jinak nevysvětlitelných poruch střevní průchodnosti, krvácení do trávicího traktu, nejasné zánětlivé symptomatologie, nevolnosti, zvracení. Komplikovaný MD snadno imituje gastroenteritidu, krvácení do GIT vředovou nemoc.

 •  Rtg – může ukázat enterolity či kalcifikovanou stěnu MD
 •  Sono – zobrazí hlavně nádorové postižení
 •  Arteriografie – odhalí zdroj krvácení
 •  Enteroklýza - zobrazení reliéfu střevní stěny pomocí kontrastní látky
 •  CT
 •  Scintigrafie99mTc pertechnetátový scan

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Komplikace řešíme resekcí. Rozsah resekce závisí na velikosti divertiklu a léze s ním spojené.

Na snesení asymptomatického MD nejsou sjednocené názory.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

 • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 5. vydání. Praha : Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-058-5.
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3. vydání. Praha : Galén, c2014. s. 236-238. ISBN 9788074921285.