Kritická končetinová ischemie

Z WikiSkript

Kritická končetinová ischemie je stav ischemie končetiny, který nutně vyžaduje diagnostiku zobrazovacími metodami a dle výsledku odpovídající terapii. Je důležité tento syndrom diferencovat od akutní končetinové ischemie.

Prognóza pacienta s kritickou končetinovou ischemií je srovnatelná s prognózou pacienta s maligním onemocněním.

Kritéria[upravit | editovat zdroj]

Pokročilý stupeň ischemie:

a zároveň nízký krevní tlak v končetině:

 • kotníkový tlak < 50 mmHg nebo
 • prstový tlak < 30 mmHg

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Dominujícím příznakem je akrální bolest s úlevou při svěšování končetiny. Nastává hlavně v noci.

Ve stádiu IV Fontainovy klasifikace se objeví ulcerace či gangréna. U některých pacientů defekty vznikají postupně progresí od stadia klidových bolestí. Někteří pacienti (především diabetici s neuroischemickými defekty) přichází k lékaři již přímo s ulcerací či gangrénou.

Zobrazovací vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Provádí se zejména digitální subtrakční angiografie (DSA). Mezi další modality patří CT/angio, MRI/angio.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Léčba bolesti - analgetika, pokládání končetiny na měkký podklad, teplá obuv.

Lokální léčba defektů - použití speciálně tvarované obuvi, odstranění nekrotických hmot, případně léčba infekce.

Revaskularizace[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránkách Angioinvazivní léčba tepenných uzávěrů a stenóz, Rekonstrukce tepen.
 • bypass (end-to-side náhrada)
 • substituce (end-to-end náhrada)
 • desobliterace s embolektomií (Fogartyho katetr, rotarex,…)
 • plastika se záplatou (plastica-patch)
 • desobliterace s endarterektomií

Náhrady[upravit | editovat zdroj]

Rozdělení:

 • umělé – nutné přišívat nevstřebatelným stehem
  • pletené – lépe se adaptuje, pružné, dříve měly nevýhodu velkých ztrát krve (prosakování velkými oky, dnes se řeší impregnací kolagenem nebo albuminem)
  • tkané – ne tak pružné jako pletené (menší oka), dříve měly výhodu nižších ztrát krve
  • lité (PTFE) – pěnovitá struktura (goratex atd.)
 • biologické – vena saphena magna

Biologické náhrady vydrží obecně déle. U konkrétního typu náhrady délka funkčnosti závisí na riziku trombózy u daného pacienta. Ta závisí na rychlosti proudění krve (stagnace silně zvyšuje riziko trombózy), tedy průtoku krve arteriální náhradou. Průtok krve závisí zejména na periferní rezistenci, tj. na periferní kapacitě cév (run-off bed capacity). Ta je ovlivněna stupněm periferního uzávěru (periferní embolie, kolik bércových tepen je průchodných atd.) a kvalitou kolaterálního řečiště.

Bypass[upravit | editovat zdroj]

 • aortofemorální
 • infraingvinální – při uzávěru více v periferii
 • extraanatomický – při nutnosti zásobení a. femoralis není nutné otevírat dutinu břišní (inflow není z aorty), dá se provést i u pacientů s kontraindikací rozsáhlých výkonů (stačí i epidurální či dokonce lokální anestezie), jako emergency výkon, při infekci předešlých rekonstrukcí; méně fyziologický než anatomické bypassy
  • femoro-femorální bypass (S-cross-over, U-cross-over)
  • axillo-femorální bypass (U-cross-over, Y-bypass)
  • obturatorní bypass – skrz foramen obturatorium, a. femoralis superficialis musí být průchodná

Záchrana končetiny[upravit | editovat zdroj]

Po revaskularizaci je nutné se pokusit o záchranu končetiny. Čekání před případnou amputací by mělo být minimálně 3 dny kvůli posouzení efektu revaskularizace a demarkaci nekrotické tkáně. Provádí se debridement různého rozsahu.

Velká amputace (nad kotníkem) je indikována při progredující infekci se septickým obrazem. Provádí se pro záchranu života.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KLIKA, Tomáš. Ischemická choroba dolních končetin [přednáška k předmětu Chirurgie – předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 2013-11-19. 


 • ČEŠKA, Richard, ŠTULC, Tomáš, Vladimír TESAŘ a Milan LUKÁŠ, et al. Interna. 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 964 s. s. 189-200. ISBN 978-80-7553-780-5.