Klasifikace dle Fontaina

Z WikiSkript

Heslo
Wiki-ichdk.png

Klasifikace dle Fontaina se užívá k popisu stádia obtíží při ICHDK. Dále se používá i Rutherfordova klasifikace. Klasifikace hodnotí přítomnost klaudikací při chůzi, v klidu a postižení kůže a měkkých tkání.

Stupeň klinické příznaky
I asymptomatické stádium
II IIa klaudikace nad 200 m
IIb klaudikace pod 200 m
III klidová ischemická bolest
IV kožní nekrózy, defekty, gangrény

Odkazy

Související články

Zdroje