Index kotníkových tlaků

Z WikiSkript

stanovení ABI pomocí tužkové sondy ultrazvuku

Index kotníkových tlaků (ankle brachial index, ABI, ankle brachial pressure index, ABPI, Dopplerovský index, DI) je neinvazivní diagnostická metoda dávající informaci o poměru arteriálních tlaků na horních a dolních končetinách.

Můžeme ji použít k potvrzení nebo vyloučení chronické ischemické choroby končetin. Falešně negativních výsledků se můžeme dobrat u pacientů s diabetes mellitus nebo mediokalcinózou.

Perfúzní tlaky stanovujeme pomocí dopplerovského ultrazvukového vyšetření nebo oscilometrického měření pomocí ABI systému.

Stanovuje se jako poměr:

  • perfúzního tlaku distálních úseků aa. tibiales a
  • perfúzního tlaku a. brachialis.

Normální hodnoty[upravit | editovat zdroj]

Ankle brachial index
normální hodnota 0,9 a více
chronická ICHDK (stenóza) pod 0,9
kritická ischémie (uzávěr) pod 0,5

Měření[upravit | editovat zdroj]

Dopplerovské stanovení ABI a oscilometrické stanovení ABI nelze zaměňovat, protože oscilometrické vyšetření nadhodnocuje nízké hodnoty ABI a podhodnocuje vysoké hodnoty ABI[1]. Vyšetření pomocí oscilometrického vyšetření má vysokou negativní prediktivní hodnotu [2][3][4], je rychlejší a jeho výsledky nejsou závislé na zkušenosti vyšetřujícího. Je proto vhodnější jako screeningová metoda ICHDK v primární péči. Diskrepance mezi výsledky se zvyšují u hraničních hodnot ABI, zvláště u inkompresibilních tepen u velmi pokročilého onemocnění periferních tepen s kalcinózou stěny, proto je u těchto pacientů metodou volby dopplerovské měření kotníkového tlaku.


Výpočet[upravit | editovat zdroj]

Vlastní výpočet provádíme pro obě dolní končetiny zvlášť. Naměřený tlak na dolních končetinách podělíme hodnotou krevního tlak na horních končetinách (nejvyšší[5] nebo nejvyšší průměrnou hodnotu[6] ).

[math]ABI=\frac {TK_{\text{kotník}}}{TK_{\text{paže}}}[/math]

Kalkulátor[upravit | editovat zdroj]

Tento prvek vyžaduje JavaScript.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • KARETOVÁ, Debora a František STANĚK, et al. Angiologie pro praxi. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2001. 311 s. ISBN 80-85912-52-X.


  • ŠTEJFA, Miloš. Kardiologie. 3. vydání. Praha : Grada, 2007. 722 s. ISBN 978-80-247-1385-4.


Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. MUDR. PETR WOHLFAHRT, Ph.D. Vztah mezi vlastnostmi tepen dolních končetin a aortální tuhostí a jejich vliv na kardiovaskulární riziko. 2014. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/148371/. 1. lékařská fakulta (1.LF). Vedoucí práce Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
  2. Beckman JA,Higgins CO, Gerhard-Herman M. Automated oscillometric determination of the ankle-brachial index provides accuracy necessary for office practice. Hypertension 2006;47:35-8
  3. Mehlsen J, Wiinberg N, Bruce C. Oscillometric blood pressure measurement: a simple method in screening for peripheral arterial disease. Clin Physiol Funct Imaging 2008;28:426-9.
  4. MacDougall AM, Tandon V, Wilson MP, Wilson TW. Oscillometric measurement of ankle-brachial index. Can J Cardiol 2008;24:49-51
  5. VOWDEN, Peter a Kathryn VOWDEN. Doppler assessment and ABPI: Interpretation in the management of leg ulceration [online]. [cit. 2019-04-21]. <http://www.worldwidewounds.com/2001/march/Vowden/Doppler-assessment-and-ABPI.html>.
  6. Nekompletní citace webu. . American College of Physicians [online]. [cit. 2019-04-21]. <https://www.acponline.org/journals/annals/intheclinic/itc-peripheral-arterial-disease-figure2.pdf>.