Ratschovův test

Z WikiSkript

Ratschovův test je polohový test spojený s námahou pro vyšetření dolních končetin. Můžeme ho rozdělit do tří fází.

V první fázi:[upravit | editovat zdroj]
  1. Pacient ležící na zádech zvedne natažené nohy do úhlu 45–60° vzhledem k podložce.
  2. V pozici setrvá 30 sekund.
  3. Hodnotíme změnu barvy plosky, při ischémii končetiny ploska bledne.
Ve druhé fázi:[upravit | editovat zdroj]
  1. Pacient stále v poloze z první fáze provádí co nejrychleji plantární a dorzální flexi.
  2. Měříme čas, který uplyne, než se objeví bolest v lýtku a současně sledujeme barvu končetiny (pozitivní test). Pokud se bolest a zblednutí neobjeví do 90 sekund, test ukončujeme s vyhodnocením negativní.
Ve třetí fázi:[upravit | editovat zdroj]
  1. Pacient se na lůžku posadí a končetiny svěsí přes okraj.
  2. Fyziologicky se do 5 sekund návrací barva na nártech, do 10 sekund se plní žíly na nártech, do 15 sekund jsou nohy stejnoměrně červené.


CAVE!!! Test nelze použít u pacientů s ICHDK.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství-Nové, zcela přepracované a doplněné vydání. - vydání. Grada Publishing a.s., 2007. 243 s. ISBN 9788024713090.