Allenův test

From WikiSkripta

Tepny HK

Allenův test slouží k funkčnímu vyšetření tepen horních končetin distálně od zápěstí.

Vyšetřované cévy[edit | edit source]

Provedení[edit | edit source]

  1. Vyhmatáme a označíme si místa pro palpaci a. radialis a ulnaris.
  2. Pacient následně rytmicky několikrát sevře ruku v pěst a na závěr ji nechá pevně sevřenou.
  3. V místech, která jsme si označili, stlačíme obě cévy, abychom zamezili krevnímu průtoku.
  4. Pacienta necháme pěst povolit, prsty a dlaň by měly být zbledlé. (Pokud nejsou, pravděpodobně jsme dostatečně nestikli přívodné tepny.)
  5. Při stálé kompresi pacient svěsí ruku a my následně uvolníme tlak na jedné z tepen. Průchodnost tepny a příslušného oblouku se projeví zčervenáním ruky do několik sekund.[1]
  6. Test opakujeme pro druhou tepnu stejné ruky a následně i na druhé ruce.
Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2007. 243 s. s. 127-128. ISBN 978-80-247-1309-0.

Reference[edit | edit source]

  1. CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství-Nové, zcela přepracované a doplněné vydání. - vydání. Grada Publishing a.s., 2007. 243 s. s. 176–177. ISBN 9788024713090.