Arteria ulnaris

From WikiSkripta

(Redirected from A. ulnaris)

arteria ulnaris
loketní tepna
Tepny předloktí
Tepny předloktí
TA A12.2.09.041
Odstupuje z a. brachialis
Větve a. recurrens ulnaris, rete articulare cubiti, a. nutricia ulnae, a. interossea com., r. carpalis dors., r. carpalis palmaris, r. palmaris prof., arcus palmaris spf., aa. digitales palmares com.

Arteria ulnaris sestupuje od rozdělení a. brachialis pod caput commune ulnare mezi m. flexor carpi ulnaris a m. flexor digitorum superficialis.

Vydává a. interossea communis, která se následně rozdělí na a. interossea anterior, posterior a a. commitans nervi mediani (za vývoje hlavní tepna končetiny).[1] Dále vysílá větve pro rete carpi palmare a dorsale, prochází přes canalis ulnaris (Guyonův kanál)[2], vydává r. palmaris profundus do arcus palmaris profundus a vytváří arcus palmaris superficialis.

Zásobuje svaly přední a dorsální skupiny, m. supinator, dlaň, hřbet ruky a prstů, kůži v mediální polovině předloktí.[1]

Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.
  2. HOLEK, Martin. Anatomie končetin pro zimní pitevnu [elektronický zdroj] :  (neprodejná skripta pro studenty prvního ročníku 3. LF UK). 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3223-5.