Průvodce:Neodkladná medicína (1. LF UK)

Z WikiSkript

Anesteziologie a neodkladná medicína
B00124
Garant doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.
doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
Kredity 3
Web KARIM VFN
SIS informace v SISu
Počet hodin 50
Způsob ukončení zkouška

Neodkladná medicína je 2-týdenní předmět, kruhy s lichým číslem mají stáž v Thomayerově nemocnici (Krč) a sudé kruhy ve VFN. V akademickém roce 2016/2017 měly navíc dva kruhy stáž v ÚVN (informace byla na stránkách KARIMu VFN). Absence jsou možné po individuální dohodě. V ÚVN jsou povoleny dvě absence.


Neodkladná medicína ve VFN[upravit | editovat zdroj]

Stáž je zaměřena hlavně na praxi. Zkouška nebývá náročná.

Neodkladná medicína v Krči[upravit | editovat zdroj]

Prvý deň sa začína 8:30, je to budova B3, lepšie je vstúpiť bočným vstupom a dole po schodoch je seminárna miestnosť. Rozdelíte sa na 2 skupiny A a B, je to dôležité pre 2. týždeň a v prvom týždni stredu a štvrtok, keď máte buď seminár z KPR alebo anesteziológie. 2. tyždeň ste 2 dni na oddelení a 2 dni na sálach. Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí v budove B3 a šatne sú dole v takých katakombách, ako je seminárna miestnosť. Na sály sa chodí na ORL, detskú chiru, gyndu a chiru a stretávate sa v budove G5 ráno na 7:50, tam si vás zoberie anesteziológ a odvedie na pracovisko. Zápočtový test sa píše vo štvrtok po stážach o 12, piatok prídete na zápočet a nejakú prednášku. Predtermíny bývajú už piatok.

Přístup vyučujících je přátelský, rozhodně se vyplatí dávat pozor na semináři na téma kardiopulmonální resuscitace. Když už nic jiného, tak tohle se pro praxi i pro běžný život hodit může.

Neodkladná medicína v ÚVN[upravit | editovat zdroj]

První den probíhá teoretický seminář a rozdělení kruhu do několika skupin. Následující dny se skupiny střídají na oddělení, sálech, emergency, v centru pro léčbu bolesti na Karlově náměstí a na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN. Některé dny jsou společné semináře. Zápočet se uděluje za 80% docházku.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Krč

Je cca 25 dvojic zkouškových otázek. Otázky se tahají u paní sekretářky, zkouší přednosta doc. MUDr. Zazula v Krči. Ten se ptá na naprosté základy a logické věci, které se dají odvodit a nemusí mít těsnou vazbu na vytažené otázky. V podstatě byste vystačili jen s tím, co byste měli pochytit na stážích, plus vědomosti z patofyziologie a přečtení několika málo kapitol z učebnic NM a e-learningovych prezentací na webovych stránkach krčske AR kliniky. Pan docent hodnotí test a společně s vámi si projde vaše chyby. Zkouší se hlavně a zejména principy, na nichž stojí základy neodkladné péče, intenzivní medicíny a anasteziologie.

ÚVN a VFN

Zkouškových otázek je 49, rozděleny jsou do čtyř okruhů − resuscitace, anestezie a neodkladná medicína, společná témata s ostatními obory. Tahají se celkem tři otázky, z každého okruhu jedna. Prokruhy stážující v ÚVN zpravidla vypisuje termíny přednosta MUDr. Tyll a zkouška probíhá tam.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]