Průvodce:Neodkladná medicína (1. LF UK)

Z WikiSkript
Anesteziologie a neodkladná medicína
B00124
Garant doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.
doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
Kredity 3
Web KARIM VFN
SIS informace v SISu
Počet hodin 50
Způsob ukončení zkouška

Neodkladná medicína je 2týdenní předmět, kruhy s lichým číslem mají stáž v Thomayerově nemocnici (Krč) a sudé kruhy ve VFN. V akademickém roce 2016/2017 měly navíc dva kruhy stáž v ÚVN (informace byla na stránkách KARIMu VFN).

Neodkladná medicína ve VFN[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Stáž je zaměřena hlavně na praxi. Zkouška je dost v pohodě.

Neodkladná medicína v Krči[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Prvý deň sa začína 8:30, je to budova B3, lepšie je vstúpiť bočným vstupom a dole po schodoch je seminárna miestnosť. Rozdelíte sa na 2 skupiny A a B, je to dôležité pre 2. týždeň a v prvom týždni stredu a štvrtok keď máte buď seminár z KPR alebo anesteziológie. 2. tyždeň ste 2 dni na oddelení a 2 dni na sálach. Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí v budove B3 a šatne sú dole v takých katakombách ako je seminárna miestnosť. Na sály sa chodí na ORL, detskú chiru, gyndu a chiru a stretávate v budove G5 ráno na 7:50, tam si vás zoberie anesteziológ a odvedie na pracovisko. Zápočtový test sa píše vo štvrtok po stážach o 12, piatok prídete na zápočet a nejakú prednášku. Predtermíny bývajú už piatok.

Přístup vyučujících je přátelský, rozhodně se vyplatí dávat pozor na semináři na téma kardiopulmonální resuscitace. Když už nic jiného, tak tohle se pro praxi i pro běžný život hodit může.

Neodkladná medicína v ÚVN[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

První den probíhá teoretický seminář a rozdělení kruhu do několika skupin. Následující dny se skupiny střídají na oddělení, sálech, emergency, v centru pro léčbu bolesti na Karlově náměstí a na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN. Některé dny jsou společné semináře. Zápočet se uděluje za 80% docházku.

Absence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

S absencemi si tady není potřeba moc lámat hlavu, když je dobrý důvod, tak vám jich omluví i víc, případně se v pohodě dá domluvit nějaké to nahrazení. V ÚVN jsou povoleny dvě absence.

Zkouška[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Krč

Je 60 zkouškových otázek. Otázky se tahají u paní sekretářky, zkouší přednosta MUDr. Zazula v Krči. Ten se ptá na naprosté základy a logické věci, které se dají odvodit. V podstatě byste vystačili jen s tím, co pochytíte na stážích, plus nějaké ty vědomosti z patofyziologie a přečtení několika málo kapitol z učebnic NM. Pan docent hodnotí test a projde si vaše chyby. Zkouší se hlavně neodkladná medicína.

ÚVN a VFN

Zkouškových otázek je 49, rozděleny jsou do čtyř okruhů − resuscitace, anestezie a neodkladná medicína, společná témata s ostatními obory. Tahají se celkem tři otázky, z každého okruhu jedna. Pro kruhy stážující v ÚVN zpravidla vypisuje termíny přednosta MUDr. Tyll a zkouška probíhá tam.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]