Průvodce:Cizí jazyk 3, 4 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Cizí jazyk 3,4 je předmět vyučovaný v 3. a 4. semestru. Jedná se o pokračování jazyka z 1.ročníku.Oproti předešlým semestrům je věnován důraz zejména na medicínskou tématiku. Předmět je vyučován jednou týdně, v délce 2 vyučovacích hodin. V zimním semestru je zakončen zápočtem. V letním semestru je ukončen zápočtem a následně zkouškou.

Angličtina[upravit | editovat zdroj]

K zápočtu je třeba získat minimálně C z obou průběžných testů a mít dostatečnou docházku (možné max. 3 absence).

Po úspěšném složení zápočtu může být student připuštěn ke zkoušce. Den a čas zkoušky včetně zkoušejícího si student vybírá na SISu. Celá zkouška probíhá v jednom dni.

Průběh zkoušky[upravit | editovat zdroj]

 • Čtení odborného textu - student si vylosuje 1 téma, o kterém bude pojednávat odborný text (maximální rozsah A4), ten má za úkol shrnout vlastními slovy; hodnotí se ústně přednesené znění (možnost písemné přípravy); každé téma je vybráno ze seznamu 17 zkouškových otázek
 • Samostatný ústní projev - student si vylosuje dvě ze 17 zkouškových témat, o kterých mluví; hodnotí se ústní projev, slovní zásoba a gramatika, dále, jak student reaguje na dotazy (přerušení projevu)

Cílem zkoušky je prokázat schopnost vyjádřit v angličitně myšlenku na dané vědecké téma.

Výsledné ohodnocení závisí na výsledku obou částí. Při opravném termínu nutno opakovat obě části zkoušky.

Zkouškové termíny[upravit | editovat zdroj]

 • MIMOŘÁDNÝ PŘEDTERMÍN

Pouze pro studenty s nadprůměrnými výsledky a s platným jazykovým certifikátem (odpovídající úrovni B2 a výše). Je možné o něj písemně zažádat po udělení zápočtu, od začátku LS.

 • BĚŽNÝ PŘEDTERMÍN

Tento termín je možné využít po získání zápočtu od 8.týdne výuky LS, přihlašování prostřednictvím SIS.

 • ŘÁDNÉ TERMÍNY VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ

První část proběhne do začátku letních prázdnin.

Druhá část proběhne po skončení letních prázdnin do cca poloviny září,přednostně určený pro opravné zkoušky .

 • PRÁZDNINOVÉ TERMÍNY

Jsou vypsány min.4 termíny,přihlašování bude možné od posledního červnového týdne.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • GLENDINNING, Eric H a Ron HOWARD. Professional English in use :  medicine. 7. vydání. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. ISBN 9780521682015.
 • WEBEROVÁ, Blažena, et al. English for Medical Students. 3. vydání. Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-1797-8.

Němčina[upravit | editovat zdroj]

Podmínky pro udělení zápočtu jsou různé - určuje je konkrétní vyučující.

Průběh zkoušky[upravit | editovat zdroj]

na rozdíl od angličtiny není rozdělena do 2 dnů (tj. písemná i ústní část je v jeden den). Asi se můžou mírně lišit různí vyučující, já zkoušku zažila takhle:

Písemná část - dostanete poloodborný německý článek, ke kterému napíšete německy shrnutí, délka neomezena. Rovnou si taháte 2 témata na ústní část, ke kterým vám zkoušející dá nějaké materiály (cvičení na slovní zásobu, gramatiku, krátké články) na přípravu ústní části - stačí je jen promyslet a vypsat si pár poznámek. Času bylo dost, nebojte.

Ústní část - nejlepší je začít takovými těmi obecnými úvody ke každému tématu. Pak spolu se zkoušejícím projdete ty materiály, které vám dal (viz výše) - cvičení na slovní zásobu je dobré spojit s podrobnějším výkladem tématu, u gramatických cvičení se může zkoušející zeptat i na nějaké to obecné pravidlo. Velmi oblíbený je trpný rod. Hlavně se prostě nebojte mluvit :)

Zkouškové termíny[upravit | editovat zdroj]

záleží na dohodě s konkrétním vyučujícím, přihlašování přes SIS po splnění zápočtového testu

 • MIMOŘÁDNÝ PŘEDTERMÍN

přednostně pro studenty s jazykovým certifikátem (B2 a výš). Doporučuji, abyste se už od začátku LS vyučujícímu připomínali :) Budete muset psát zápočtový test s předstihem oproti lidem, kteří jdou na řádný termín nebo běžný předtermín.

 • BĚŽNÝ PŘEDTERMÍN

Opět je dobré se s učitelem dohodnout co nejdřív, aby s vámi počítal. Čeká vás samozřejmě nejdřív zápočtový test, který budete psát o pár týdnů dřív, než zájemci o řádné termíny.

 • ŘÁDNÉ TERMÍNY VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ

tzn. v červnu a září (většinou)

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MOKROŠOVÁ, Ivana a Lucie BAŠTOVÁ. Němčina pro lékaře :  manuál pro praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2127-9.

Francouzština[upravit | editovat zdroj]

Pro udělení zápočtu je nutná účast na cvičeních, testy se většinou nepíšou. Nějaký ty absence jsou dovoleny.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Jelikož francouzštinu učí jenom jeden vyučující, termíny jsou po dohodě s vyučujícím, zkoušet se začíná již v dubnu.

Písemná část obsahuje gramatické cvičení, překlad a slovní zásobu. Jestli si plníte jen domácí úkoly během semestru, nebude tu žádný problém.

Ústní část se skládá z popisu daného medického tématu. Nejsou tady zkoušeny vaše medické vědomosti, ale schopnost komunikace.


Zdroj[upravit | editovat zdroj]