Průvodce:Základy lékařské terminologie 1,2 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Základy lékařské terminologie 1,2
B00363
Garant doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Kredity ZS 2, LS 2
Web Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
SIS informace v SISu
Počet hodin ZS 30, LS 30
Způsob výuky cvičení
Absence 3
Způsob ukončení zkouška v LS

Základy lékařské terminologie jsou předmět seznamující studenty po nástupu na fakultu se základy latiny a medicínské terminologie. Předmět je vyučován v obou semestrech, v letním je zakončen zkouškou.  Hodiny jsou jednou týdně, avšak každý vyučující pojímá nutnost docházky a výuku různě. Někteří dávají studentům zápočet za docházku a splněné průběžné testy, jiní nabízí studentům volbu samostudia a zápočet udělují po napsání zápočtového testu. Výuka i povinnost docházky v hodinách se tedy velice liší mezi jednotlivými vyučujícími. Většinou jsou ale povoleny absence dvě za semestr a to bez udání důvodů.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Samotná zkouška sestává z psaného testu. V testu jsou ověřeny základní znalosti z dané problematiky a schopnost danou terminologii používat. Obvykle je velice podobný testům psaným průběžně jen je značně delší (hodina a půl čistého času) a obsahuje všechny možné typy úloh se kterými by však studenti měli být během roku obeznámeni. Test obsahuje překlad jednotlivých slov, cvičení na gramatiku i na zkratky používané v receptech. Ohledně přípravy většinou stačí projít si všechny "ukázkové testy", eventuálně cvičení v Terminologiae Medicae Ianua.

Někteří vyučující dávají možnost předtermínů, již v polovině dubna či května. Určitě je vhodné této možnosti využít a ušetřit si tak čas ve zkouškovém období na hlavní předměty.

Učebnice[upravit | editovat zdroj]

Terminologiae Medicae Ianua – je to opravdu asi jediná pořádná moderní učebnice lékařské latiny. Nejnovější vydání je z roku 2014, to se však nijak zásadně neliší od předchozích vydání. 

Počkejte s nákupem učebnice až po první hodině, u některých vyučujících totiž stačí materiály přímo od nich, společně se zápisky z hodin.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Základy lékařské terminologie patří k oddechovějším předmětům, ale zároveň ho nepodceňujte. Časem vám i usnadní učení anatomie a histologie – po předchozím biflování neznámých slov vám najednou jejich názvy přijdou logické. První test z latiny je také mnohdy první důležitá zkouška, která rozhoduje o případné nutnosti psát test zápočtový. Přesto není potřeba upadat do depresí v případě neúspěchu - jeden test ze tří, které se za semestr píší se nepovést může. U zbylých dvou je nutné mít 70 % a výše.

Jak již bylo řečeno, doporučuje se absolvovat zkoušku co nejrychleji.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VEJRAŽKA, Martin a Dana SVOBODOVÁ. Terminologiae medicae IANUA :  úvod do problematiky řeckolatinské lékařské terminologie. 3. vydání. Praha : Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-082-0.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]