Průvodce:Ošetřovatelství (1. LF UK)

Z WikiSkript
Ošetřovatelství
B00032
Garant Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Kredity 3
Web Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
SIS informace v SISu
Počet hodin 30
Způsob výuky e-learning, praktický nácvik
Absence 0
Způsob ukončení zápočtový test a praktická část

Prakticky laděný předmět, ve kterém máte šanci si leccos vyzkoušet. Styl výuky je stejný jako První pomoc v 1. ročníku.

Ošetřovatelství probíhá formou E-Learningu a praktických seminářů a měla by vás trochu připravit na absolvování letní sesterské praxe. Probíraných věcí je celá řada. Od nácviku píchání injekcí (na figuríně) a cévkování ženy (figurína) až k převazu stomie. Výuka probíhá zde

Na úvodní přednášce vám vysvětlí a předvedou e-learningovou formu výuky přes Moodle. Ke každému tématu si budete muset nastudovat pár online článků. Potom vás systém pustí k testu, který musíte splnit aspoň na 80 %. Máte neomezený počet pokusů, není to obtížné. Po zvládnutí testu se přihlásíte na termín praktického nácviku.

Tohle všechno musíte splnit ke každému tématu – témat je celkem šest. V případě nesplnění některého testu nebo při absenci budete psát seminární práci na dané téma. Nakonec se opět píše online závěrečný test a po jeho splnění jste puštěni k zápočtové lekci.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

K získání zápočtu je potřeba splnit několik úkolů:

  •  nastudovat materiály v e-learningu a splnit testy z lekcí (min. 80% bodů);
  •  zúčastnit se všech praktických nácviků;
  •  úspěšně projít zápočtovým testem (píše se online);
  •  projít praktickou částí zápočtu – úkoly vychází z úkonů prováděných na praktických lekcích, vylosujete si jednu úlohu.
  • (Pokud si zapíšete předmět Ošetřovatelství v simulacích pro praxi, budete zároveň dělat i zkoušku.)


Na konci předmětu se opakuje KPR s figurínami jako v předmětu První pomoc.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]