Průvodce:Interna (1. LF UK)

Z WikiSkript

Interna předstátnicová stáž
B01056
Garant prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Kredity 9
Web IV. IK VFN
SIS informace v SISu
Počet hodin 75
Způsob ukončení zápočet

Organizace předstátnicové praxe na webu

Interna v 6. ročníku je v podstatě jen takovým krátkým zopakováním si interny z ročníku pátého. Jde o předmět, který trvá 3 týdny a je zakončen státní zkouškou. Všechny tři týdny stážují studenti na odděleních jednotlivých interních klinik. Rozdělení probíhá cca týden předem prostřednictvím SISu – klasická forma přihlašování se na zkoušku. Každé pracoviště vypsalo cca 7 míst a platí, kdo dřív klikne, ten dřív bere :)

Stáže se liší podle kliniky, která je přidělená vaší skupince. Vaše stáž na oddělení je zaměřena prakticky, to znamená, že děláte ranní vizity, referujete pacienty na velkých vizitách, píšete propouštěcí zprávy, děláte příjmy pacientů a tak podobně. První den byl začátek časově společný – v 8:15. Další dny již samozřejmě vše závisí na dohodě s asistentem, který je vám přidělen.

Přehled pracovišť[upravit | editovat zdroj]

IKEM[upravit | editovat zdroj]

I. interní klinika - klinika hematologie (INT1P1)[upravit | editovat zdroj]

II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie (INT2P1)[upravit | editovat zdroj]

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu (INT3P1)[upravit | editovat zdroj]

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie (INT4S2)[upravit | editovat zdroj]

Klinika nefrologie VFN (NEFROD1)[upravit | editovat zdroj]

UHKT[upravit | editovat zdroj]

UVN[upravit | editovat zdroj]

Já jsem stážovala na klinice v ÚVN. Den předem nám přišel email od paní sekretářky, že se máme dostavit na 8. hodinu před sekretariát. Vyplnili jsme s přiděleným vedoucím stáže základní administrativu, školení bezpečnosti a dostali jsme každý program na dvou A4 stranách včetně visačky a klíčkem od skříňky. Rozdělili jsme se na skupinky po čtyřech. Výuka byla rozdělena na oddělení kardiologie, gastroenterologie a všeobecné interny, kde se stáže měnily vždy po čtyřech dnech. Jeden den probíhala výuka na kardiologii IKEM od 8 hodin. Každý den probíhal zhruba stejně. Od 8:30 jsme se měli hlásit u asistenta (napsán v programu) − přidělil nám pacienta, se kterým jsme měli odebrat základní anamnézu a vyšetření a poté jsme jej odprezentovali. Poté následoval dif. dg. seminář, který byl nepovinný, ale doporučuji tam chodit. Končilo se kolem 11:30–12:00. Se stáží jsem byla moc spokojená a již první den mě překvapilo, jak příjemný je zde personál. Jak sestry, tak lékaři i sanitáři se k nám chovali velice mile a usmívali se po celý den. Vyšli nám vstříc se vším, co jsme potřebovali.

Absence: Absence záleží na dohodě s vaším asistentem.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zápočet dostanete od vašeho asistenta poslední den stáže za účast a za zpracovaný chorobopis. Některý den stáže stáže dostanete pacienta, uděláte jeho anamnézu, fyz. vyšetření, diferenciálně diagnostickou rozvahu, návrh vyšetření a léčby. Sepíšete, poslední den odevzdáte asistentovi, ten se vás na něco poptá a dostanete zápočet. Kromě toho za chorobopis dostanete známku, která je jednou ze 4 známek ze státnice (3 zbylé známky dostanete za zodpovězení 3 otázek až u SRZk). Vzhledem k tomu, že řada asistentů vám známku s podpisem napíše do vašeho chorobopisu, nesmíte zapomenout si ho vzít k ústní SRZk.

Z čeho se učit: Klasikou je 2-dílná učebnice od Klenera, pro rychlé naučení se jsem docela využívala vypracované otázky. Dobré je i stáhnout si seznam otázek dle oborů, otázek je (od šk. roku 2009/2010) 220 a jsou rozděleny do 103 tripletů. Spousta z nich se tedy v tripletech opakuje. Další doporučenou literaturou je interna od Čéšky.

SRZk[upravit | editovat zdroj]

Zkouší celá řada 3-členných komisí, jejich složení najdete na nástěnce ústavu zodpovědného za výuku I. interni klinika – klinika hematologie vfn a 1 lf uk v Praze – visí tam minimálně s několikadenním předstihem. Celkově se moc nevyhazuje, ale přesto doporučuji se to alespoň trochu naučit. Na stážích nám bylo několikrát zdůrazněno, že záchranné otázky jsou akutní koronární syndrom a léčba srdečního selhání. Pokud půjde do tuhého a nebudeme umět ani tohle, tak máme smůlu a uvidíme se ještě jednou. Za zmínku stojí, že mnozí zkoušející začali uplatňovat poměrně dobrý nápad – dají vám možnost, že si otázky netáhnete, ale oni vám je vyberou. Má to tu výhodu, že vám vždycky vyberou důležité otázky a ne nějaké okrajové věci. Pokud vám tohle někdo nabídne, doporučuji to využít.

Tip.png
Tip: Procvičte si EKG v naší poznávačce

Procvičování:EKG (1. LF UK)

Tip.png
Tip: Procvičte si EKG v naší poznávačce

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Dobrý předmět, který vám tak trochu ukáže běžnou práci na interním oddělení. Je sice velice krátký, po půl roce interny v 5. ročníku však bohatě postačuje.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]