Průvodce:Psychologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Lékařská psychologie a psychoterapie 1, 2
B00296, B00471
Garant doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Kredity ZS 3, LS 2
Web Ústav humanitních studií v lékařství
SIS

informace v SISu ZS

informace v SISu LS
Počet hodin ZS 60, LS 30
Způsob výuky

ZS – semináře a přednášky

LS – semináře
Absence žádná
Způsob ukončení zápočet za docházku, úspěšně napsané testy a odevzdání seminární práce

Psychologie je třísemestrový předmět vedený formou přednášek (nepovinné) a seminářů. Na seminářích je v každém semestru požadováno odevzdání seminární práce, téma se vybírá z předloženého seznamu, ale není problém si s vyučujícím domluvit téma jiné, vlastní. Není povolena žádná absence,možnost nahrazování po domluvě s vyučujícím.

Podmínky zápočtu[upravit | editovat zdroj]

Na konci každého semestru se píše zápočtový test. Nevyplněné otázky, z nichž se testy vytváří, si můžete stáhnout ze stránek ústavu. Vypracované otázky kolují mezi studenty.

Student je povinen k zápočtu doložit seminární práci. Forma a rozsah závisí na jednotlivých vyučujících. Téma se vybírá ze seznamu během semináře či je možno, po dohodě s vyučujícím, si zvolit téma libovolné.

S některými asistenty si prý lze domluvit něco jako intenzivní kurz psychologie, kdy intenzivně projedete většinu hodin psychologie během několika týdnů a pak už na ni nemusíte chodit. Bude-li něco takového u vás možné, tak to doporučuji. Čas, který si tím uspoříte, se bude hodit na patologii.

Na základě prezence a splněných testů dostanete zápočet. Psychologie pokračuje ve 4. ročníku týdenní stáží, která je pak zakončena zkouškou.

Místo a čas výuky[upravit | editovat zdroj]

  • Přednášky (pouze v ZS): malá posluchárna Anatomického ústavu, ve čtvrtek od 12,30 – 14,00 hod.
  • Semináře: pobíhají dle rozvrhu, Faustův dům, Karlovo náměstí 40, v učebnách 14 a 15, 1. patro, pokud není určeno jinak.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. vydání. Praha : Portál, 2003. 400 s. ISBN 80-7178-740-X.
  • VYMĚTAL, Jan, et al. Obecná psychoterapie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0723-3.
  • VYMĚTAL, Jan. Úvod do psychoterapie. 2. vydání. Praha : Grada, 2003. 262 s. ISBN 80-247-0253-3.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]