Průvodce:Bioetika 1 (1. LF UK)

Z WikiSkript

(přesměrováno z Průvodce:Etika (1. LF UK))

Bioetika 1
B01100
Garant doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Kredity 1
Web Ústav humanitních studií v lékařství
SIS informace v SISu
Počet hodin 15
Způsob výuky semináře
Absence povolena jedna
Způsob ukončení zápočet za docházku


Ve třetím ročníku trvá tento předmět pouze jeden semestr. Je vyučován formou seminářů, konaných každých 14 dní. V ročníku čtvrtém je završen zkouškou. Zápočet je udělován za účast.

Místo výuky[upravit | editovat zdroj]

Karlovo náměstí 40, Faustův dům, 2. patro, místnost č.20

Podmínky k zápočtu[upravit | editovat zdroj]

Aktivní účast na seminářích s tolerancí jedné absence. S nahrazováním nebývají problémy.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky I : Smrt a umírání. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 75 s. ISBN 80-210-3017-8.
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky II : Akutní etická problematika některých lékařských oborů. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 67 s. ISBN 80-210-2416-X.
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky III : Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 57 s. ISBN 80-210-2417-8.
  • PAYNE, Jan. Klinická etika. 1. vydání. Praha : Triton, 1992. 118 s. ISBN 80-900904-2-7.
  • THOMASMA, David C a Thomasine KUSHNEROVÁ. Od narození do smrti. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 80-204-0883-5.

Externí zdroje[upravit | editovat zdroj]