Průvodce:Gastroenterologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Interna – gastroenterologie
B00304
Garant prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Kredity 5
Web IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze
SIS Informace v SISu
Počet hodin 75
Způsob výuky přednášky, stáže
Zkouškové otázky

Seznam všech zkouškových otázek ke zkoušce z interny na WikiSkriptech

Otázky z nefrologie ke státní zkoušce z interny na WikiSkriptech
Absence 1

Výuku gastroenterologie zabezpečuje IV. interní klinika. Začíná se v 8:00 na této klinice ve VFN. Stážují 2 kruhy najednou a první den se z nich vybírá 12 lidí, kteří budou stážovat v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Je to na studentech. Těchto 12 lidí pak hned odchjíždí do Vojenské nemocnice, kde výuka první den začíná v 10:00. Každý další den pak začíná v 8:00. Je povolena jedna absence.

Stáž ve Vojenské nemocnici[upravit | editovat zdroj]

Nemocnice i přístup je velmi moderní – studenti dostanou magnetickou kartu k omezenému přístupu, každý má svou vlastní šatní skříňku a dostane i svoji vlastní kopii rozvrhu výuky. Od studentů se vyžaduje bílý plášť a přezůvky, někdy údajně i kompletní bílé oblečení. Výuka je velice zajímavá – jsou zde teoretické semináře, stáže na endoskopiích, ukázky videí s některými endoskopickými výkony, stáže na odděleních, vizity, stáže na metabolické jednotce apod. Výhodou je i nízký počet studentů. Těch 12 přítomných se ještě rozdělí na skupiny. Pro zápočet je nutná účast s max. 1 absencí (prezence se kontroluje formou prezenčních listin, které si studenti nosí sami a každý den dostávají 2 podpisy).

Kazuistika[upravit | editovat zdroj]

Během stáže můžete dostat přiděleného náhodného pacienta, uděláte anamnézu, vyšetření, od lékařů si z počítače stáhnete obrázky z endoskopických vyšetření, výsledky laboratoře a pak z toho všeho uděláte powerpointovou prezentaci asi tak o 12 slidech. Nijak zvlášť přísně se to nehodnotí, je to ale rozhodně dobrá zkušenost.

  • PS: A jen tak pro doplnění – MUDr. Martínek se na začátku svého semináře ptá na různé záludnosti z GIT (pato)fyziologie. Nemá to vůbec žádný vliv na další hodnocení, ale jestli chcete znát některé otázky, tak např.: Jaké léky způsobují žaludeční vředy? Jaká je promořenost H. pylori v naší populaci? Jaké buňky žaludku produkují pepsinogen? A jaké buňky produkují HCl? Co je odynofagie? Je jícen, který vidíte na obrázku, patologicky změněný? Způsobí dlouhodobé užívání omeprazolu zdravotní problémy? Atd…
  • PPS: A taková dost zajímavá věc – podle nových studií glukokortikoidy samy o sobě nemají prakticky žádný vliv na vznik GIT vředu. Starší lékaři to ovšem vidí naprosto opačně. Viz studie.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Jedna z nejprofesionálněji pojatých stáží.

Stáž ve VFN[upravit | editovat zdroj]

První den se rozdělí zbytek studentů do skupinek (zhruba po 6 lidech) a je jim přiřazen vyučující lékař na první týden. Většinou je to tak, že skupinka má celý týden stejného doktora a domlouvá se s ním, kam za ním mají ráno přijít. Podle toho jdou buď na polikliniku, nebo zůstávají na IV. interní klinice. Rozpis je vyvěšen na nástěnce před posluchárnou. Výuka začíná ráno stáží na oddělení, poté následuje od 10:15 seminář. Podmínkou pro zápočet je pouze docházka. Opět se sbírají podpisy na prezenční listinu. Nutný je plášť a fonendoskop. Věci je možné odložit si ve skříňce. Klíč od skříňky se zapůjčuje na sekretariátu výměnou za nějaký doklad s fotografií.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]