Průvodce:Biologie a genetika (ZS) (1. LF UK)

Z WikiSkript

Biologie a genetika 2
B00360
Garant prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Kredity 11
Web ÚBLG 1.LF UK a VFN
SIS informace v SISu
Počet hodin 75
Způsob výuky přednášky, cvičení
Zkouškové otázky otázky z biologie a genetiky
Absence 1
Způsob ukončení zkouška

Genetika začala v prvním ročníku a nyní pokračuje celý zimní semestr, na jehož konci je završena zkouškou. Výuka je opět klasicky dělaná formou přednášek (které často dobře objasnily danou problematiku) a praktických cvičení.

Praktická cvičení[upravit | editovat zdroj]

V praktických cvičeních se probírají jednotlivá témata, počítají příklady a dělají různé zajímavosti (modelování genetického driftu, nově i práce na instalovaných počítačích). Praktická cvičení jsou povinná. Je tolerována 1 absence bez udání důvodu; další absence (max. 2) je nutné omluvit. Více absencí je nutné řešit osobně s kruhovým vyučujícím. Absenci na praktikách je rovněž možné (v průběhu stejného vyučovacího týdne) nahradit s jiným kruhem – v tomto případě je vhodné předem napsat vyučujícímu, u kterého chceme praktikum nahradit. Problematické může být nahrazování v týdnech, kdy se píší testy (v týdnu zápočtového testu je pak nahrazování zakázáno zcela).

Testy se píší celkem 3:

  1. Molekulární genetika (6. týden – elektronický);
  2. Populační genetika (9. týden – elektronický);
  3. Zápočtový test (14. týden - elektronický).

Na každý test jsou pouze tři pokusy.

Pozor – při testech (včetně zkouškového) je možné používat pouze normální kalkulačky, nikoliv kalkulačku na mobilu či tabletu. Nově jsou všechny testy převáděny do elektronické podoby (v rámci testovacího programu Rogo máte kalkulačku k dispozici, ale jste-li zvyklí na tu svoji, tak si ji k počítači vzít můžete).

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

V 15. týdnu se udělují zápočty a je rovněž možnost opakovat všechny nepovedené testy. V 15. týdnu jsou také vypisovány předtermíny ke zkoušce. Zájemci o předtermín však musí mít všechny testy splněné již ve 14. výukovém týdnu (včetně zápočtového testu) a musí mít dostatečnou prezenci.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Vlastní zkouška se skládá z praktické zkoušky (výpočty příkladů, analýza rodokmenů, karyotypy aj. - seznam témat), kterou zkoušejí asistenti a poté se pokračuje na ústní zkoušku, která obsahuje tři otázky (seznam tripletů). Vyhodit se opravdu nebáli, a tak ji nepodceňujte. Doporučuje se nosit s sebou na zkoušku sešit (protokoly) z praktik – pokud by byl člověk úplně v koncích, občas někteří zkoušející dovolí do sešitu (protokolů) nakouknout. Přípravu na zkoušku není vhodné podceňovat!

Materiály[upravit | editovat zdroj]

K praktikům jsou (jako v minulém semestru) potřeba malá zelená skriptíčka (Kotlas et al.) s návody k praktickým cvičením. Ke zkoušce se doporučuje učit z nových trojdílných fakultních skript. Existuje celá řada dalších učebnic, ze kterých je možno dočerpat chybějící témata. Veškerou doporučenou a vhodnou literaturu naleznete na seznam literatury.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]