Průvodce:Psychiatrie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Psychiatrie
B00760
Garant Luděk Daneš
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Kredity 6
Web Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze
SIS informace v SISu
Počet hodin 100
Zkouškové otázky Otázky ke zkoušce z psychiatrie
Absence 2
Způsob ukončení zápočet (test) + zkouška

Psychiatrie je 4týdenní stáž, která probíhá zejména na Psychiatrické klinice (Ke Karlovu 460/11). Každý den se začíná nepovinnou přednáškou (kromě úterý), která končí v 9:30. Ve středu a čtvrtek následuje povinná stáž na oddělení, která je tradičně spojená s vyšetřováním pacientů a sepisováním anamnézy. Každý pátek je po přednášce speciální seminář a každé úterý je speciální program:

  • stáž na protialkoholní klinice U Apolináře (součástí je přednáška a pohovor s pacienty);
  • stáž na sexuologii (jen přednášky);
  • psychiatrická léčebna v Bohnicích (administrativní budova, kde sídlí ředitel, zasedační místnost, 1. Patro);
  • návštěva psychiatrické kliniky ESET.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Pro zápočet potřebujete mít napsaný zápočtový test – všechny otázky jsou údajně veřejně přístupné, je jich 670. Nicméně od letního semestru došlo k zařazení dalších otázek do testu a ne všechny nám přišly povědomé z přístupného materiálu. Vždy jedna odpověď je správně. Kromě toho musíte vypracovat chorobopis jednoho pacienta. Test napsali pravděpodobně vždy všichni a chorobopis se někdy ústně prezentuje, jindy jenom odevzdá na zápočet, někdy může být vyžadován u zkoušky.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Na ústní zkoušku se většina studentů připravuje z vypracovaných otázek, možná něco navíc ze skript. Dejte si pozor např. na:

  • definice: neznalost definic pojmů typu vědomí, myšlení, instinkt, pud, chování, inteligence, blud, iluze, halucinace apod. může u zkoušky způsobit velké problémy;
  • nezapomínejte na historii tohoto oboru;
  • naučte se léčbu: hlavně použití antidepresiv a antipsychotik, mechanismus jejich účinku a zástupce;
  • „oblíbené“ neurochemické systémy, jejich receptory a jejich poruchy.

Přihlašování probíhá přes SIS, první termíny bývají poslední den stáže, další v následujícím týdnu.

Absence[upravit | editovat zdroj]

Povolené jsou dvě absence, další si lze nahradit, např. ve středu odpoledne s terapeutickou skupinou.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Stáže jsou velmi zajímavé, zejména díky pacientům. Zkouška není těžká, nicméně se z tohoto předmětu vyhazuje, takže ho nepodceňte.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]