Průvodce:Psychiatrie (1. LF UK)

Z WikiSkript
Psychiatrie
B00760
Garant Luděk Daneš
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Kredity 6
Web Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze
SIS informace v SISu
Počet hodin 100
Zkouškové otázky Otázky ke zkoušce z psychiatrie
Absence 2
Způsob ukončení zápočet (test) + zkouška

Psychiatrie je 4týdenní stáž, která probíhá zejména na Psychiatrické klinice (Ke Karlovu 460/11). Každý den se začíná nepovinnou přednáškou (kromě úterý), která končí v 9:30. Ve středu a čtvrtek následuje povinná stáž na oddělení, která je tradičně spojená s vyšetřováním pacientů a sepisováním anamnézy. Každý pátek je po přednášce speciální seminář a každé úterý je speciální program:

  • stáž na protialkoholní klinice U Apolináře (součástí je přednáška a pohovor s pacienty);
  • stáž na sexuologii (jen přednášky);
  • psychiatrická léčebna v Bohnicích;
  • návštěva psychiatrické kliniky ESET.

Zápočet[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pro zápočet potřebujete mít napsaný zápočtový test (všechny otázky jsou veřejně přístupné, je jich 670). Vždy jedna odpověď je správně. Kromě toho musíte vypracovat chorobopis jednoho pacienta. Test napsali pravděpodobně vždy všichni a chorobopis se někdy ústně prezentuje, jindy jenom odevzdá na zápočet, někdy může být vyžadován u zkoušky.

Zkouška[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Na ústní zkoušku se většina studentů připravuje z vypracovaných otázek, možná něco navíc ze skript. Dejte si pozor např. na:

  • definice: neznalost definic pojmů typu vědomí, myšlení, instinkt, pud, chování, inteligence, blud, iluze, halucinace apod. může u zkoušky způsobit velké problémy;
  • nezapomínejte na historii tohoto oboru;
  • naučte se léčbu: hlavně použití antidepresiv a antipsychotik, mechanismus jejich účinku a zástupce;
  • „oblíbené“ neurochemické systémy, jejich receptory a jejich poruchy.

Přihlašování probíhá přes SIS, první termíny bývají poslední den stáže, další v následujícím týdnu.

Absence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Povolené jsou dvě absence, další si lze nahradit, např. ve středu odpoledne s terapeutickou skupinou.

Verdikt[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Stáže jsou velmi zajímavé, zejména díky pacientům. Zkouška není těžká, nicméně se z tohoto předmětu vyhazuje, takže ho nepodceňte.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]