Portál:Otázky z psychiatrie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z psychiatrie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z psychiatrie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
I. Obecná psychiatrie a léčba duševních poruch
 1. Historie psychiatrie
 2. Epidemiologie duševních poruch
 3. Klasifikační systémy v psychiatrii
 4. Příčiny vzniku duševních poruch
 5. Genetika v psychiatrii
 6. Etické problémy v psychiatrii
 7. Systém psychiatrické péče v ČR, komunitní psychiatrie
 8. Vědomí a jeho poruchy
 9. Emoce a jejich poruchy
 10. Myšlení a jeho poruchy
 11. Vnímání a jeho poruchy
 12. Paměť a její poruchy (včetně amnestického syndromu, syndromu demence, pseudodemence)
 13. Jednání, chování, vůle a jejich poruchy
 14. Suicidální jednání a sebepoškozování
 15. Intelekt a jeho poruchy
 16. Osobnost a její poruchy
 17. Agrese a násilí
 18. Právní postavení duševně nemocných, stigma duševní nemoci a zásady přístupu k duševně nemocnému (včetně hospitalizace a léčba bez souhlasu pacienta)
 19. Soudně znalecká činnost psychiatrie (svéprávnost, ochranné psychiatrické léčení, zabezpečovací detence, hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění)
 20. Psychoterapie jako léčebná metoda a její indikace
 21. Základní psychoterapuetické směry
 22. Formy a prostředky psychoterapie
 23. Psychoedukace a rehabilitace duševních poruch
 24. Manželství a rodina
 25. Psychické poruchy u dětí a dospívajících - specifické právní, diagnostické a terapeutické přístupy
 26. Transkulturální psychiatrie
 27. Elektrokonvulzivní terapie, jiné biologické metody
 28. Chronobioterapie, léčba jasným světlem a spánkovou deprivací
 29. Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (biochemická a endokrinologická vyšetření, základní zobrazovací metody, EEG, PPG)
 30. Psychologické vyšetřovací metody
 31. Hypnotika a anxiolytika
 32. Antidepresiva tricyklická, SSRI, SNRI a jiná duálně působící
 33. Stabilizátory nálady (tymoprofylaktika), stimulancia a kognitiva
 34. Antipsychotika klasická a atypická
 35. Substituční a psychofarmakologické možnosti léčby závislosti na různých psychoaktivních látkách
 36. Komplexní program léčby závislostí na psychoaktivních látkách
 37. První pomoc při naléhavých stavech v psychiatrii
II. Speciální psychiatrie
 1. Alzheimerova choroba - klinický obraz, diferenciální diagnóza a léčba
 2. Vaskulární demence - klinický obraz, diferenciální diagnóza a léčba
 3. Demence kromě Alzheimerovy choroby a vaskulárních demencí
 4. Organické duševní poruchy kromě demencí (psychotické poruchy, afektivní a úzkostné poruchy, emoční labilita, mírná kognitivní porucha, změny osobnosti)
 5. Deliriózní stavy s/bez přítomnosti demence – klinický obraz, diferenciální diagnóza a léčba
 6. Duševní poruchy způsobené požíváním alkoholu
 7. Duševní poruchy způsobené požíváním psychoaktivních látek (mimo alkoholu)
 8. Odvykací stav u závislosti na alkoholu – klinický obraz, diferenciální diagnóza a léčba
 9. Duševní poruchy spojené s šestinedělím, menstruačním cyklem a klimakteriem
 10. Duševní poruchy u interních (endokrinních, kardiovaskulárních, hematologických, gastrointestinálních, metabolických), neurologických (onemocnění bazálních ganglií, roztroušené sklerózy, syndromu spánkové apnoe atd.) a onkologických onemocnění
 11. Akutní a přechodné psychotické poruchy a schizotypní porucha - diagnostika a léčba
 12. Schizofrenie a schizoafektivní porucha – pojem, diagnostika a etiopatogeneze
 13. Schizofrenie – průběhové varianty onemocnění a léčba
 14. Trvalá porucha s bludy a schizoafektivní porucha
 15. Depresivní epizoda, rekurentní depresivní porucha a dystymie
 16. Bipolární afektivní porucha a cyklotymie
 17. Akutní reakce na stres, poruchy přizpůsobení a
 18. Obsedantně kompulzivní porucha, návykové a impulzivní poruchy
 19. Fobické úzkostné poruchy, panická porucha a generalizovaná úzkostná porucha
 20. Somatoformní a dissociativní (konverzní) poruchy
 21. Poruchy spánku a bdění
 22. Poruchy příjmu potravy
 23. Specifické poruchy osobnosti
 24. Sexuální deviace a dysfunkce
 25. Mentální retardace
 26. Pervazivní vývojové poruchy
 27. Hyperkinetické poruchy (ADHD) a tikové poruchy
 28. Schizofrenie, afektivní a neurotické poruchy v dětství a dospívání
 29. Poruchy příjmu potravy v dětství a dospívání