Psychoterapie

From WikiSkripta

Metody psychoterapie vycházejí z teoretických rámců jednotlivých směrů.

Racionální psychoterapie[edit | edit source]

 • působí na pacienta prostřednictvím logických myšlenkových postupů – výklad, podstata onemocnění, řešení, rady
 • základem je rozhovor
 • rozšířená součást lékařské praxe
 • nelze ji přeceňovat, veškerá činnost nelze redukovat na myšlenkové procesy

Sugestivní psychoterapie[edit | edit source]

 • opak racionální psychoterapie, snaží se obejít racionální složku psychiky, pacient má tvrzení přijímat a řídit se jimi
 • pacient musí být sugestibilní
 • probíhá v bdělém či hypnotickém stavu
 • je to i placebo efekt

Hypnóza[edit | edit source]

 • psychologicky navozený stav změněného vědomí
 • zvýšena sugestibilita
 • několik postupů
 • uspávací metoda
  • nejběžnější typ
  • sugescemi navodíme pocit ospalosti a únavy
  • napomáhá šero, ticho, monotónní mluva

Psychoterapie empatickým rozhovorem[edit | edit source]

 • C. Rogers
 • pacient povídá o tom, co mu přijde důležité
 • terapeut poslouchá, reaguje, popisuje pocity, vžívá se, je nedirektivní, přátelský
 • autenticita psychoterapeuta[1]
 • bezpodmínečné pozitivní přijetí
 • empatie

Relaxační a imaginační psychoterapie[edit | edit source]

Autogenní trénink[edit | edit source]

 • vychází z toho, že psychická tenze, aktivace vegetativního systému a napětí kosterního svalstva spolu souvisí
 • snížením tenze kosterního svalstva snížíme psychickou tenzi
 • nižší stupeň – 6 úkolů:
  • cvičení tíhy, tepla, srdeční činnosti, dechu, břišních orgánů, hlavy
 • individuální formulky – cílené na některé obtíže, které chce jedinec odstranit („nemám chuť na sladké“, „věci se mi daří“…)

Katatymně-imaginativní psychoterapie[edit | edit source]

 • relaxace je využito k vizuálním představám různých motivů
 • témata pacient dotvoří, aby do nich dosadil své problémy
 • např. představa louky – pacient si ji doplní podrobnostmi

Nácviková psychoterapie[edit | edit source]

 • základní princip – nácvik
 • učení se novému, soustavné a cílené opakování úkolů a zvyšování náročnosti úkolů
 • na základně operantního podmiňování, podmíněných reflexů, teorie učení
 • odstraňování na špatných návyků
 • cíl: pozitivní návyk
 • vypracování žádoucí dovednosti
 • fobie – postupné překonávání
 • léčba sex. dysfunkcí (erektilní dysfunkce, vaginismus)

Nácvik asertivity[edit | edit source]

 • zlepšení interpersonální interakce
 • prosazování oprávněných požadavků

Averzivní terapie[edit | edit source]

 • spojuje nežádoucí aktivity s nepříjemným podnětem
 • léčba závislosti na alkoholu – apomorfin, antabus

Systematická desenzibilizace[edit | edit source]

 • zmírňuje fobie
 • pacient relaxuje a představuje si, že prožívá strach
 • expozice

Nápodoba a další techniky[edit | edit source]

 • pozorování jiných osob
 • psychodrama

Psychoanalýza[edit | edit source]

 • léčba závažných neuróz a některých poruch osobnosti
 • analytik sedí za pacientovou hlavou, aby ho vyšetřovaný neviděl, pacient leží
 • pacient má říkat vše, co ho napadne
 • jedno sezení trvá 50 minut, 4–5x týdně, řádově stovky sezení, i několik let
 • analytik reaguje interpretacemi
 • přenos – specifický vztah analysanda k analytikovi
 • protipřenos – analytik projikuje na pacienta své nevědomé přání

Kognitivně behaviorální terapie[edit | edit source]

Skupinová psychoterapie[edit | edit source]

 • více typů:
 1. založená na psychodramatu
 2. založená na psychoanalýze
 3. založená na transakční analýze
 4. eklekticky pojatá

Další druhy psychoterapie[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 10.03.2010]. <http://jirben.wz.cz>.