Portál:Otázky z klinické psychiatrie (1.LF, 6.ročník VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z klinické psychiatrie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z klinické psychiatrie

Obsah
 1. Akutní a přechodné psychotické poruchy (Dg F 23.x) a jiné akutní psychotické poruchy – diferenciální diagnostika
 2. Akutní a přechodné psychotické poruchy (F 23) – první pomoc, léčba
 3. Schizofrenie, diferenciální diagnóza, léčba
 4. Alkoholismus – škodlivé užívání, syndrom závislosti, dg. kritéria, léčba
 5. Opioidy – syndrom závislosti, klinický obraz léčba
 6. Psychostimulancia +
  Kokain – syndrom závislosti, klinický obraz, léčba
 7. Trvalé psychické změny při dlouhodobém užívání alkoholu, sociální důsledky, ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické
 8. Manický syndrom – diferenciální diagnóza léčba thymoprofylaxe
 9. Depresivní syndrom – klinický obraz diferenciální diagnóza
 10. Rekurentní deprese – klinický obraz, léčba, thymoprofylaxe
 11. Sebevražednost
 12. Neurotické poruchy v ordinaci praktického lékaře – příčiny, klinický obraz, terapie
 13. Kognitivně behaviorální terapie,
  Autogenní trénink,
  Hypnóza
 14. Úzkostné stavy – diferenciální diagnostika, terapie
 15. Akutní stavy v důsledku užívání psychofarmak
  Neuroleptika
  Antidepresiva
  Anxiolytika
 16. Organické psychické poruchy a způsobilost k právním úkonům. Znalecké posuzování
 17. Psychotické poruchy a suicidalita v dětském a adolescentním věku
 18. Hospitalizace a léčba bez souhlasu pacienta
  Nozognózie
  Agravace
  Simulace
  Ochranné psychiatrické léčení
 19. Sociální psychiatrie, komplexní péče o pacienty po ukončení hospitalizace
  Ústavy sociální péče, role opatrovníka
 20. Stavy zmatenosti – klinický obraz, diferenciální diagnostika, léčba