Průvodce:Mikrobiologie (ZS) (1. LF UK)

Z WikiSkript

Mikrobiologie 2
B00382
Garant prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Kredity 4
Web Ústav mikrobiologie a imunologie
SIS informace v SISu
Počet hodin 60
Způsob výuky přednášky, cvičení
Zkouškové otázky vypracované otázky
Absence 1
Způsob ukončení zápočet za docházku, splnění testu, odevzdané protokoly a seminární práci


Mikrobiológia prebieha ako v 2. ročníku, prednášky a k tomu týždenný blok praktických cvičení. Na cvičeniach sa stretnete so skutočnými vzorkami a vašou úlohou je stanoviť daný odber. K zápočtu je potrebná účasť, splnenie testu (píše sa na začiatku týždňového bloku a obsahuje učivo z predchádzajúceho semestru – niektoré testy sú vynesené, ale od roku 2014/2015 si ich formu určuje vyučujúci sám, odovzdanie protokolov a seminárna práca, ktorú si vyberáte ešte v 2. ročníku. Od roku 2014/2015 je aj nový systém "ako dostať" zápočet. Určite vám bude zdelené, že prácu si máte doniesť k skúške, ale nepoznám nikoho, kto by ju ukazoval. V každom prípade ju musíte poslať svojmu vyučujúcemu z týždňového bloku praktik v ZS.

Prednášky[upravit | editovat zdroj]

Ak ide o prednášky odnesiete si dosť vedomostí. Väčšinu (ale nie všetky) prezentácie nájdete na stránkach mikrobiologického ústavu.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Udelenie zápočtu je hodnotené podľa získaných bodov za práce v praktikách:

 • Za vstupný test 5 bodov (za opakovaný test 0 bodov)
 • Za správne určený materiál: max. 3 body / 1 materiál = 15 bodov / 5 materiálov
  • za identifikáciu 1 bod / 1 materiál
  • za interpretáciu 2 body / 1 materiál
 • Za protokoly max. 5 bodov

Celkovo je možné získať 25 bodov, ale na udelenie zápočtu je potrebných 20 bodov, požiadavok na prezentáciu, test a seminárnu prácu.

Skúška[upravit | editovat zdroj]

Skúška prebieha z 2 častí – praktickej a ústnej.

 • Praktická časť spočívala v spoznaní agaru, bunečnej kolónie, poznať typ hemolýzy, E-test, difúznu diskovú metódu, hemokultúru, MIC, MBC alebo opísať priebeh vyšetrenia napr. močovej doštičky a ako s nimi narábať a vyhodnocovanie. Ak ste sa aktívne zapájali počas vášho bloku a po preštudovaní "praktik od Juláka", táto časť by vám nemala robiť problém.
 • Ústna časť prebieha obvyklým spôsobom, otázky sa ťahajú jednotlivo a neexistujú triplety.

Možnosť výberu skúšajúcich od pani sekretárky niektoré dni existuje, niekedy sa losujú a niekedy to sama rozdeľuje.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Mikrobiologie je určite veľmi dôležitá, znalosti využije v ďalšom štúdiu, aj na patológií, z ktorej je skúška už v letnom semestri. Vrelo odporúčam neprokrastinovať a snažiť sa "odbyť" čo najskôr a môžu vás čakať aj 3 týždne prázdnin.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • JULÁK, Jaroslav. Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 9788024611419.
 • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. vydání. Brno : Neptun, 2005. ISBN 80-86850-00-5.
 • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
 • BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 8023802976.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]