Průvodce:Mikrobiologie (ZS) (1. LF UK)

Z WikiSkript

Mikrobiologie 2
B03163
Garant prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Kredity 5
Web Ústav mikrobiologie a imunologie
SIS informace v SISu
Počet hodin 60
Způsob výuky přednášky, týdenní praktika
Zkouškové otázky vypracované otázky
Absence 1
Způsob ukončení zápočet za docházku, splnění testu, odevzdané protokoly a seminární práce


Mikrobiologie probíhá stejně jako ve 2. ročníku, přednášky jsou jednou týdně a k tomu probíhá týdenní blok praktických cvičení. Na cvičeních se střetnete se skutečnými vzorky, vaší úlohou je odběr kultivovat a stanovit možnou diagnózu pacienta. K zápočtu je potřeba účast na praktických cvičení, splnění zápočtového testu (píše se na začátku týdenního bloku a obsahuje učivo z předcházejícího semestru – některé testy jsou vynesené, ale od roku 2014/2015 si jejich formu určuje vyučující sám), odevzdání protokolů a seminární práce. Formu seminární práce si každý vyučující určuje sám, v některých případech stačí zpracovat krátkou prezentaci, kterou přednesete před spolužáky během praktik.

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Přednášky je dobré sledovat, odnesete si z nich spoustu vědomostí. Většinu prezentací najdete na na stránkach mikrobiologického ústavu.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Udělení zápočtu je hodnocené podle získaných bodů za práci v praktiku:

 • Za vstupní test 5 bodů (za opakovaný test 0 bodů)
 • Za správně určený materiál: max. 3 body / 1 materiál = 15 bodů / 5 materiálů
  • za identifikaci 1 bod / 1 materiál
  • za interpretaci 2 body / 1 materiál
 • Za protokoly max. 5 bodů

Celkově je možné získat 25 bodů, ale na získání zápočtu je potřeba minimálně 20, dále prezentace, test, seminární práce.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška probíhá ze 2 částí – praktické a ústní.

 • Praktická část spočívá v poznání agaru, buněčné kolonie, poznat typ hemolýzy, E-test, Diskový difuzní test, hemokulturu, MIC, MBC nebo popsat průběh vyšetření.
 • Ústní část probíhá obvyklým způsobem, otázky se tahají jednotlivě a neexistují triplety.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Mikrobiologie je určitě velmi důležitá, znalosti využijete v dalším úseku studiu, také na patologii, ze které je zkouška už v letním semestru.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • JULÁK, Jaroslav. Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 9788024611419.
 • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. vydání. Brno : Neptun, 2005. ISBN 80-86850-00-5.
 • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
 • BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 8023802976.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]