Průvodce:Informatika (1. LF UK)

Z WikiSkript

Zdravotnická informatika
B00364
Garant prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
Kredity 2
Web Ústav biofyziky a informatiky
SIS informace v SISu
Počet hodin 30
Způsob výuky přednášky, cvičení
Zkouškové otázky požadavky ke klasifikovanému zápočtu
Absence 1
Způsob ukončení klasifikovaný zápočet

Výuka se skládá z praktických cvičení a přednášek, obojí se se koná jednou za dva týdny. V akademickém roce 2021/22 se nevyučuje.

Přednášky

V koncepci přednášek došlo ke změnám. Přednášky jsou stále volitelné, nicméně účast na nich se pozitivně hodnotí. Zvláště přednáška o medicíně založené na důkazech je docela klíčová, na její obsah se u zkoušky mohou ptát. Ostatní přednášky mají za cíl ukázat informatiku očima lidí z praxe. Některé jsou docela zajímavé, i když konkurence pitev jim mnoho prostoru nedává.

Cvičení

Účast na praktických cvičeních je povinná, ale je tolerována jedna omluvená absence. Pracuje se s programy MS Word, Excel, Access, PC Doktor a AISLP. Na začátku hodiny vyučující vysvětlí, jak se s jednotlivými programy pracuje, a poté se v nich dělají úkoly, většinou ve dvojicích. Za úkoly dostávají studenti podle rychlosti vypracování body a studentům s nejvyšším počtem bodů je odpuštěna praktická část klasifikovaného zápočtu. 

Klasifikovaný zápočet[upravit | editovat zdroj]

Ke splnění zápočtu z daného předmětu je třeba úspěšně projít všemi jeho třemi částmi – testem, praktickou částí a ústní teoretickou částí. Klasifikovaný zápočet začíná testem, který je založen na Seznamu základních pojmů dohledatelném na stránkách ústavu. Test má sedm otázek, některé jsou s možnostmi (a, b, c, d), jinde je třeba napsat definici či zakreslit graf. Většinou mají studenti test velice rychle vypracovaný.

Po opravení testu pokračují studenti na praktickou část. Ta je určena k ověření schopnosti práce s počítačem a probranými programy. Příklady jsou velmi podobné těm z praktických cvičení, a tak se určitě vyplatí dávat v průběhu roku pozor. Studenti, kterým byla praktická část odpuštěna, pokračují po testu přímo k ústní části. 

V poslední části zápočtu jsou ověřovány teoretické znalosti, témata jsou uvedena na stránkách ústavu biofyziky. V této části zkoušející často přihlížejí na to, jak jste si vedli v předchozích dvou částech, jaká byla vaše účast na přednáškách, jaká aktivita na cvičeních. Pokud máte v testu chybu, očekávejte otázku na podobné téma. Pokud jste si v testu i praktické části vedli výborně, zpravidla se doptávají jen formálně nebo vůbec. 

Na předtermín mohou pouze studenti s odpuštěnou praktickou částí.

Učebnice[upravit | editovat zdroj]

Jsou vydána skripta Zdravotnická informatika, která jsou však z roku 2007. Informatika je obor, který se vyvíjí velmi rychle, a tak se spíše doporučuje využít dostupných internetových zdrojů či vypracovaných materiálů od studentů, pokud chcete aktuální informace. Pro klasifikovaný zápočet jsou však tato skripta, na rozdíl od některých vypracovaných otázek, zárukou správné odpovědi. Proto hlavně když si nebudete jisti nějakým pojmem, je dobré po těchto skriptech sáhnout. Jejich podrobnost je však výrazně větší, než je požadovaná hloubka znalostí ke zkoušce.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Po poctivé přípravě by zápočtové zkoušení mělo proběhnout bez problému. Když budete v průběhu semestru dostatečně aktivní, můžete mít odpuštěnou praktickou část, což se určitě hodí.  

Odkazy[upravit | editovat zdroj]