Průvodce:Biofyzika (1. LF UK)

Z WikiSkript

Biofyzika
B00003
Garant prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc
Kredity 8
Web Ústav biofyzika a informatiky 1. LF UK
SIS informace v SISu
Počet hodin 90
Zkouškové otázky otázky z biofyziky
Způsob ukončení zkouška

Jedná se o jednosemestrální předmět, který je vyučovaný v ZS. Biofyzika probíhá formou přednášek, seminářů a praktických cvičení. Přednášky probíhají v sále Coriových. Účast na nich není povinná, ale poznámky z nich můžou být užitečné.

Praktická cvičení[upravit | editovat zdroj]

Praktická cvičení probíhají ve tří až čtyřčlenných skupinkách. Každý týden si skupiny vymění pozice a pracují na něčem jiném. Dohromady máte 10 stanovišť (úkolů). Očekává se od vás, že si úlohy předem nastudujete z návodů na stránkách ústavu. Poté je důležité vyplnit  protokol  a nejpozději na konci semestru ho odevzdat podle pokynů vyučujícího. Na praktikách jste průběžně přezkušováni – minimálně jedno zkoušení za semestr je povinné, dále záleží na vyučujícím. Většinou se vyučující ptá na otázky k  jednotlivým cvičením – na aktuální úlohu, ale i všechny předchozí. V případě, že student obdrží D, je většinou automaticky přezkušován další hodinu, aby si známku opravil.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zápočet dostanete za účast, odevzdané protokoly, průběžná ústní zkoušení (povinná 1 známka jiná než za D) a splněný zápočtový test. Zápočtový test skládá každý student na posledním praktiku. Účast na všech praktikách není podmínkou připuštění k testu. Test probíhá v počítačových místnostech na oddělení praktik v Moodlu. Studenti odpovídají na 30 testových otázek a hranice úspěšnosti je 70 %. K přípravě stačí projít si podobné otázky, které jsou v Moodlu pod tímto účelem publikovány.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Předmět je zakončený zkouškou. S dostatečnou přípravou zkouška není složitá, je to však první velká zkouška, která studenty čeká. Na ní se dá naučit příprava na další, větší zkoušky. Zkoušející jsou většinou spravedliví. Není radno tuto zkoušku podcenit, jelikož zkoušející se nebojí vyhazovat. Zkoušku lze sice přesunout do letního semestru, ale není to vůbec doporučený postup. V letním semestru bude velmi málo času kvůli zkouškám z anatomie a histologie.

Je dobré umět nejen zkouškové otázky, ale i základy fyziky z  gymnázia. Nejdůležitější je však látku pochopit, jelikož většina zkoušejících prověřuje hlavně porozumění problému, ne vzorečky nebo čísla.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Biofyzika není příliš oblíbený předmět v prvním ročníku, mnoho studentů se ji jen strojově učí. Její důležitost studenti pochopí až ve druhém ročníku, kde je mnoho fyziologických charakteristik vycházejících z biofyzikálního základu. Pokud se ji kvalitně naučíte a hlavně ji pochopíte, ušetří vám to v budoucnosti mnoho času.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • BENEŠ, Jiří, Daniel JIRÁK a František VÍTEK. Základy lékařské fyziky. 4. vydání. 2015. 322 s. ISBN 9788024626451.


  • BENEŠ, Jiří, et al. Základy lékařské biofyziky. 3. vydání. Praha : Karolinum, 2011. 200 s. ISBN 978-80-246-2034-3.


  • ZITKO, Miroslav. Praktikum z lékařské biofyziky. 1. vydání. Praha : Triton, 2003. ISBN 80-7254-435-7.


  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.


  • BENEŠ, Jiří a Jaroslava KYMPLOVÁ. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory :  pro studium i praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4712-5.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]