Průvodce:Pracovní lékařství a toxikologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Pracovní lékařství a toxikologie
B00113
Garant prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Kredity 2
Web Klinika pracovního lékařství
SIS Informace v SISu
Počet hodin 25
Způsob výuky semináře, stáž
Zkouškové otázky Otázky na WikiSkriptech
Absence 1
Způsob ukončení zkouška

Jedná sa o týždňovú prax, ktorá prebieha vždy od 8:00 do 12:30. Celá výuka prebieha formou prednášiek, ktoré sú tak na hodinu. Potom vám doprajú 5−10 minút prestávku a idete ďalej. stredu a štvrtok sa rozdelíte na polovicu. Prvá polovica má prednášku z toxikológie a prezentáciu RTG snímkov. Druhú polovicu má na starosti doktor, ktorý skupine po cca 6 študentov, pridelí pacienta, ktorému odoberú hlavne anamnézu kde sa podrobne zamerajú na pracovnú anamnézu. Tie sa na konci dňa prezentujú. Štvrtok sa tieto skupinky prehodia. Nie je povolená žiadna absencia. Výuka prebieha na Klinice pracovního lékařství, čo je rohová budova ulice Na Bojišti a Ke Karlovu (mapa).

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

K zápočtu je potrebná dochádzka a napísať zápočtový test s počtom otázok 14. Klasický multiplechoice a ak nedáte všetky správne, dostávate ½ bodu. Na teste môžete stratiť 4,5. Na skúške sa na neho pozerá a horšie napísaný test vás môže stáť lepšiu známku. V prípade výborného výsledku, sa na skúške už moc nepýtajú. Výsledky zo zápočtového testu sa dozviete v deň skúšky. Nedoporučujeme písať email s otázkou "ako ste napísali test". V prípade, že ste testom neprešli, opakujete ho v deň skúšky.

Skúška[upravit | editovat zdroj]

Skúška je rýchla, skúšajúci sú dobrí. Pri niektorých otázkach sa vás možno opýtajú na RTG, ale nie je sa čoho báť.

Odporúčaná literatúra[upravit | editovat zdroj]

  • Učte sa hlavne z prezentácií zo SIS-u
  • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Asi počas štúdia nie je nikto, kto by chcel byť pracovný lekár, ale predmet má zaujímavé časti − hlavne toxikológia.