Průvodce:Pracovní lékařství a toxikologie (1. LF UK)

Z WikiSkript
Pracovní lékařství a toxikologie
B00113
Garant prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Kredity 2
Web Klinika pracovního lékařství
SIS Informace v SISu
Počet hodin 25
Způsob výuky semináře, stáž
Zkouškové otázky Otázky na WikiSkriptech
Absence 1
Způsob ukončení zkouška

Jedná sa o týždňovú prax, ktorá prebieha vždy od 8:00 do 12:30. Celá výuka prebieha formou prednášok, ktoré sú tak na hodinu. Potom vám doprajú 5−10 minút prestávku a idete ďalej. Utorok a štvrtok sa rozdelíte na polovicu. Prvá polovica má prednášku z toxikológie a prezentáciu RTG snímkou, na ktoré sa chodia pozerať aj Američania! Druhej polovici sú pridelení doktori, ktorí skupine po cca 6 študentov, pridelia pacienta, ktorému odoberú sami anamnézu. Potom idete s nimi zisťovať pracovné anamnézy, ktoré sa na konci dňa prezentujú a odovzdávajú. Štvrtok sa tieto skupinky prehodia. Povolená je jedna ospravedlnená absencia. Výuka prebieha na Klinice pracovního lékařství, čo je rohová budova ulíc Na Bojišti a Ke Karlovu (mapa).

Zápočet[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

K zápočtu je potrebná dochádzka a napísať zápočtový test. Klasický multiplechoice a ak nedáte všetky správne, dostávate 1/2 bodu. Na skúške sa na neho pozerá a horšie napísaný test vás môže stáť lepšiu známku. V prípade výborného výsledku, sa na skúške už moc nepýtajú. Výsledky zo zápočtového testu sa dozviete v deň skúšky. V prípade, že ste testom neprešli, opakujete ho v deň skúšky.

Skúška[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Skúška je rýchla, skúšajúci sú dobrí. Pri niektorých otázkach sa vás možno opýtajú na RTG, ale nie je sa čoho báť.

Odporúčaná literatúra[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.

Verdikt[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Asi počas štúdia nie je nikto, kto by chcel byť pracovný lekár, ale predmet má zaujímavé časti − hlavne toxikológia.