Průvodce:Pediatrie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Pediatrie předstátnicová stáž
B01057
Garant doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Kredity 14
Web Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK
SIS informace v SISu
Počet hodin 175
Způsob ukončení zápočet

Pediatrie je délkou stáže dost rozsáhlý předmět, trvá celých 7 týdnů. Rozpis výuky najdete na stránkách ústavu v přehledné tabulce, která je vždy pro právě probíhající blok aktuální.

Ve zkratce to vypadá asi takto: Stážující kruhy rozdělí na několik skupin (A, B, C, D, E, F, G, H), jeden kruh na dvě poloviny podle abecedy, případné výměny jsou možné kus za kus. Každý den se začíná od 8:00 společnou přednáškou (neboli seminářem) a pak od 10:00 jednotlivé skupiny pokračují stážemi.

Stáže se konají na mnoha místech: 1 týden kojenecké oddělení, 1 týden odd. starších dětí, 1 týden ambulance, 1 týden stáž v Thomayerově nemocnici, 1 týden stáž na novorozeneckém oddělení u Apolináře a 1 týden stáž na ARO. Výjimkou je každý týden úterý, kdy jsou 2 přednášky za sebou.

Kromě tohoto má každá skupina dvě nepovinné, ale doporučené odpolední vizity na 1. a 2. oddělení. Jedna je ve středu (ta je spojená s RTG vizitou) a jedna je ve čtvrtek.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Na přednášky se doporučuje chodit, protože jsou vesměs dost kvalitní, řeknou vám tam dost podstatných věcí a mnohdy naznačí, co se po vás bude chtít u zkoušky. Musím moc pochválit zejména pana primáře Frühaufa, který měl skvělé a vtipné přednášky, a který se na rozdíl od mnoha ostatních pracovníků na KDDL nebere zase tak vážně. Velmi dobrá byla i přednáška pana as. Vobruby z ARO.

Stáže[upravit | editovat zdroj]

Stáže byly dobré, asistenti se víceméně chovají vstřícně. Na stáže na KDDL se převlékáte v šatně, která se nachází hned vedle přednáškové místnosti. Klíč od ní vám vydají za průkaz studenta ve vrátnici. V šatně se kradlo a tak si tam nic cenného nenechávejte.

Jeden den je stáž na kojeneckém ústavu (oficiálně přejmenováno na Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha). Lidi tam jsou velmi příjemní, ale někdy je problém kojenecký ústav najít. Nachází se na Sulické ulici č. 120 v Praze-Krči. Buď lze dojet jakýmkoliv busem z Kačerova k Thomayerově nemocnici a pak hledat Kojenecký ústav pěšky (půjdete pěšky opačným směrem než je ona Thomayerova nemocnice). Lepší je jet ze stanice metra Budějovická autobusem na stanici Višňová. Tam vystoupíte z autobusu a po vaší pravé ruce se nachází velká žlutá budova připomínající zámeček. To je onen ústav. Třetí možností je vydat se autobusem ze stanice metra Kačerov do zastávky Sulická, tam se kousek vrátit a pak zahnout doprava (při pohledu ve směru jízdy autobusu). Půjdete asi pět až deset minut z kopce, na konci ulice po levé straně narazíte na kojenecký ústav (cestou z kopce ještě minete po pravé straně ústav pro postižené děti, ten to však není).

Absence[upravit | editovat zdroj]

Povolené jsou 2 absence, není však problém si nahradit další. Prezence se dělají jen na stážích, na přednáškách nikoliv (s výjimkou některých přednášek pana profesora Zemana).

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

Na přednášce bylo řečeno, že jediná oficiálně doporučená učebnice je anglická cca 1000stránková učebnice od Nelsona. Lze se učit též z výpisků Jirky Beneše (1. část a 2. část) a pak z přednášek. Kromě toho z Šašinky a Stožického. Doporučuje se učebnice Lebl / Provazník: Preklinická pediatrie. Je v ní základ, tj. důležité hodnoty a propedeutika.

Chorobopis[upravit | editovat zdroj]

Nechají vás vypracovat tzv. vzorový chorobopis. Mělo by se jednat o to, že si vyberete pacienta na oddělení (v jedné skupině nesmí mít 2 lidé stejného pacienta), toho vyšetříte, seženete si jeho chorobopis, z něj vypíšete jednotlivé věci, k tomu sepíšete diferenciální diagnostiku hlavního symptomu, který onen pacient měl, a z toho všeho uděláte ten chorobopis.

Podle prof. Doležalové zodpovědné za výuku musí chorobopis obsahovat mj. toto: Jméno + příslušnost ke skupině (A-F), kompletní anamnézu, kompletní status praesens včetně růstových údajů (percentilové grafy, Tanner u dospívajících), souhrn vyšetření s výsledky, případně další doporučená vyšetření, nezapomenout zjistit FW (pokud není v chorobopisu, ptejte se sester), dif. dg. rozvaha, epikríza, doporučení dalšího postupu, použitá literatura…

Chorobopis můžete (ale nemusíte) dát asistentům ke kontrole, pak ho odevzdáte paní sekretářce a poslední 2 dny stáží ho pak vaše skupina prezentuje před nějakým asistentem (polovina lidí první den před jedním asistentem a polovina pak druhý den před jiným asistentem).

Známka z chorobopisu se skládá ze 3 částí a je u zkoušky naprosto nepodstatná:

  • část známky je vlastní chorobopis vám přiděleným asistentem
  • část známky je vaše prezentace chorobopisu
  • část známky je vaše aktivita během prezentace jiných chorobopisů (jak jste aktivní, jak a na co se ptáte, na jakou etiologii myslíte apod.).


Státní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Velmi těžká, ale férová zkouška.

Rada na úvod: Jděte na ni hned ve zkouškovém týdnu po skončení stáže.

Státní zkouška je složena z části radiologické a pak z vlastní ústní zkoušky. Radiologická část je relativně neproblémová, ukážou vám RTG, CT nebo cokoliv jiného a vy to máte popsat a určit diagnózu. Během stáží máte 1 radiologický seminář, ale v něm je probraný jen zlomek toho, co vám u zkoušky mohou ukázat.

V ústní části zkoušky se tahá 1 triplet ze 40 (otázek je tedy oproti chirurgii jen 120, ale jejich rozsah je často velice rozsáhlý).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]