Průvodce:Interní propedeutika (1. LF UK)

Z WikiSkript

Interní propedeutika
B00632
Garant prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
Kredity 3
Web 3. interní klinika 1. LF UK a VFN
SIS informace v SISu
Počet hodin 75
Způsob výuky stáže, přednášky
Způsob ukončení zkouška


Je prvním klinickým předmětem v průběhu vašeho studia. Výuka probíhá formou nepovinných přednášek a povinných stáží. Osvojíte si základní pojmy jako anamnéza, klinický obraz a fyzikální vyšetření. Interní propedeutika je nedoceněný předmět, který je potlačený mikrobiologií a patologií. Často se stává, že v 6. ročníku studenti pohoří na SRZk z interní medicíny právě kvůli mezerám z interní propedeutiky. Správné a strukturované odebírání anamnézy nebudete potřebovat jen do následujících roků vašeho studia, ale určitě i pro vaší praxi.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Přednášky probíhají pod patronátem 3. interní kliniky, ale jednotlivé stáže už zastřešují samostatné kliniky (1.IK + nefrologie, 2.IK, 3.IK a 4.IK).

1. interní klinika + nefrologie[upravit | editovat zdroj]

Kruhy 1, 3, 5, 7. První hodina je sraz na sekretariátu vchod a do druhého patra. S sebou plášť, přezůvky (fonendoskop není na první hodině potřeba)

2. interní klinika[upravit | editovat zdroj]

Kruhy 2, 4, 6, 8

3. interní klinika[upravit | editovat zdroj]

Kruhy 11, 13, 15, 9

Výuka probíhá formou praktických stáží na oddělení. Postupně jsou v průběhu výuky probírány vyšetřovací metody jednotlivých krajin těla. Velký důraz se klade na správný odběr anamnézy.

4. interní klinika[upravit | editovat zdroj]

Kruhy 12, 14, 16, 10

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zápočet se uděluje za účast a vypracování anamnézy vybraného pacienta.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Má část praktickou i teoretickou. Nepatří mezi ty "zlomové". Není vhodné ji podcenit, protože někteří zkoušející na určitých pracovištích si potrpí na to své. Samostatná zkouška probíhá na pracovištích, kde jste absolvovali i praxi a termíny jsou vypisované individuálně pro každé pracoviště. Zkoušeni jste ze dvou otázek. Součástí zkoušky může být i popis EKG.

Tip.png
Tip: Procvičte si EKG v naší poznávačce

Procvičování:EKG (1. LF UK)

Tip.png
Tip: Procvičte si EKG v naší poznávačce


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.
  • KLENER, Pavel, et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 3. přepracované vydání vydání. Praha : Galén, 2009. 324 s. ISBN 978-80-7262-643-4.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]