Portál:Otázky z interní propedeutiky (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z interní propedeutiky!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z interní propedeutiky

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Základní fyzikální vyšetřovací metody
  Principy anamnézy
  Kontakt s nemocným různých věkových skupin
 2. Celkové vyšetření nemocného – stav vědomí; kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí
  Meningeální příznaky
  Hlavní součásti anamnézy a jejich obsah
 3. Celkové vyšetření nemocného – poloha a pohyblivost; stoj a chůze
  Dušnost
 4. Celkové vyšetření nemocného – tělesná konstituce (habitus), stav výživy
  Základní příznaky při onemocnění srdce
 5. Celkové vyšetření nemocného – stav hydratace
  Otoky
  Dehydratace
  Základní příznaky při onemocnění jícnu, žaludku a střev
 6. Celkové vyšetření nemocného – kůže, kožní adnexa
  Bolesti na hrudi
 7. Celkové vyšetření nemocného – změny zbarvení kůže a sliznic
  Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních ledvin a močových cest
 8. Dýchání a jeho poruchy
  Měření a hodnocení tělesné teploty
  Bolesti břicha
 9. Posouzení hlasu, řeči a sluchu; důležité patologické změny v těchto oblastech
  Základní příznaky při onemocnění jater, žlučového systému a slinivky břišní
 10. Vyšetření lebky, nosu a uší
  Hodnocení inervace obličeje; důležité patologické změny v těchto oblastech
  Kašel
 11. Vyšetření a důležité patologické změny v oblasti očí
  Základní příznaky při onemocnění periferních tepen a žil
 12. Vyšetření a důležité patologické změny v oblasti rtů a dutiny ústní
  Celkové příznaky interních onemocnění – únava, nechutenství, hubnutí
 13. Vyšetření krku
  Základní laboratorní vyšetření krve a moče
  Test tolerance glukózy
 14. Vyšetření pulzu a měření krevního tlaku; fyziologické hodnoty
  Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních zažívacího ústrojí
 15. Vyšetření hrudníku z pohledu kardiologa
  Základní příznaky při onemocnění ledvin a močových cest
 16. Vyšetření srdce poslechem
  Základní příznaky při onemocnění pohybového ústrojí
 17. Vyšetření cévního systému
  Poruchy polykání
  Nevolnost
  Zvracení
 18. Vyšetření hrudníku z pohledu pneumologa
  Základní plicní syndromy
  Lékařská dokumentace: součásti a formy
  Pravidla pro práci s osobními údaji a ochrana dat
 19. Příznaky a fyzikální nálezy u onemocnění pleury
  Pneumotorax
  Fluidotorax
  Technika převodu krve nebo jejích součástí
  Vyšetření krevních skupin
 20. Přehled vyšetření hrudníku
  Vyšetření prsů a axil
  Přehled elektrofyziologických diagnostických metod ve vnitřním lékařství
 21. Vyšetření břicha
  Základní pravidla pro odběry a zpracování biologických vzorků
 22. Vyšetření jater, žlučového systému a sleziny
  Ascites
  Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních plic, pleury a mediastina
 23. Vyšetření ledvin a močových cest
  Základní příznaky plicních onemocnění
 24. Vyšetření pohybového ústrojí
  Přehled zobrazovacích metod ve vnitřním lékařství
 25. Vyšetření dolních končetin
  Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních srdce