Vyšetření a důležité patologické změny v oblasti rtů a dutiny ústní

From WikiSkripta

Inspekce dutiny ústní se musí provádět ve smyslu onkologického screeningu.

Rty[edit | edit source]

Hodnotíme:

 • barvu,
 • otoky,
 • trhlinky,
 • vředy,
 • puchýře.

např.

Dutina ústní[edit | edit source]

Zápach z úst:

 • foetor hepaticus – jaterní selhání,
 • aceton – diabetes mellitus,
 • amoniak – uremie.

Dásně[edit | edit source]

Hodnotíme nejprve aspekcí. Při vyšetření můžeme nalézt příznaky, které mají být výstražným praporkem, upozorňujícím na závažné celkové onemocnění.

Nekróza:

 • leukemie,
 • dřeňový útlum,
 • agranulocytóza.

Barevné pruhy:

 • při otravě těžkými kovy.

Gingivální krvácení:

Hyperplastická dáseň:

 • antiepileptika,
 • těhotenství.

Zuby[edit | edit source]

Nejprve při vyšetření celkově hodnotíme stav chrupu. Pro diagnostiku celkových onemocnění je důležitá barva zubů.

Celkový stav:

 • chrup celý/neúplný,
 • vlastní/protéza.
Barva Příčina
černá otrava kovy
hnědočerná tabák
žlutošedá tetracyklin
fialová roztok hypermanganu
nazelenalé erythroblastosis fetalis

Jazyk[edit | edit source]

Jazyk fyziologicky plazí ve střední čáře. Zejména se soustředíme na velikost, polohu, barvu, papily, pohyblivost, imprese a vředy.

Povlak – vždy se vyskytuje – zbytky potravy, bakterie, endotelie.

Barva Příčína
bílý hydratovaný
hnědý dehydratovaný
tmavý antibiotika
malinový spála
červený-lakovaný jaterní cirhóza
červený-atrofický Hunterova glositida

Obrna:

 • periferní – glosoplegie,
 • centrální – vždy jednostranná – kmenová, kořenová,

Další patologie např.:

Sliznice dutiny ústní[edit | edit source]

 • SoorCandida albicans – tvoří se bílé chomáčky, které jdou ze začátku dobře setřít ze sliznice, později se spojují a tvoří šedavé povlaky, které adherují ke sliznici.
 • Grafitové skrvny – Addisonova choroba.

Tonzily[edit | edit source]

Tonzily jsou trofické nebo hypertrofické. Nachází se na nich povlak nebo čepy a někdy je patrné jejich zarudnutí. Důležité je zhodnotit, zda jsou tonzily symetrické.

Hltan[edit | edit source]

Hltan je fyziologicky hladký a vlhký, při zánětech se tvoří uzlíky a je překrvený.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.
 • WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství :  překlad 2. vydání, 279 vyobrazení. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1017-X.