Gingivitis

From WikiSkripta

Gingivitis, gingivitida nebo-li zánět dásní je onemocnění gingivy.

Projevy[edit | edit source]

 • Zarudnutí, zduření, krvácení po sondování sulku, exsudace (= zvýšený tok sulkulární tekutiny), ulcerace.
 • Zvýšení sondovatelné hloubky bez ztráty attachmentu = nepravý chobot.

Zánět[edit | edit source]

Prvotním projevem gingivitid je zánět. Dásně jsou zarudlé a edematózní. Vlivem zánětu dochází k postupnému narůstání objemu gingivy, které se nejdříve manifestuje zvětšením a zaoblováním interdentálních papil. Postupně mizí dolíčkování (stipling), dásně se vyhlazují. Vznikají nepravé parodontální choboty.

Krvácivost[edit | edit source]

Dalším příznakem, který je typický pro zánět, je podnětová krvácivost. Gingiva krvácí například při čištění zubů, při jídle apod. Podle intenzity krvácení lze usuzovat na míru zánětu (PBI – papilla bleeding index).

Vznik vředů[edit | edit source]

ANUG

Na vrcholu interdentálních papil mohou v některých případech vznikat vředy, dochází k rozpadu tkáně a v extrémním případě až k úplnému vymizení papily (ANUG – akutní nekroticko-ulcerózní gingivitida). Může vznikat tzv. invertovaná papila, která je propadlá v opačném směru. Vředovité změny gingivy mohou ukazovat na některá závažná onemocnění, jako jsou leukémie nebo AIDS.

Hyperplazie gingivy[edit | edit source]

Gingivitida (zuby před a po scalingu)

V některých případech se v  gingivě hromadí vazivová tkáň, což vede k ještě většímu nárůstu objemu gingivy a tím i ke zvýrazňování parodontálních chobotů.

Rozdělení dle etiologie[edit | edit source]

 • Pouze plakem indukovaná gingivitida;
 • Plakem podmíněná modifikovaná celkovými faktory:
  • Endokrinní faktory:
   • gingivitida v pubertě (př. juvenilní hyperplastická gingivitida);
   • těhotenská gingivitida;
   • gingivitida při diabetes mellitus,
  • Celková onemocnění:
   • např. gingivitida při leukemii
  • Léky modulovaná gingivitida:
   • gingivitida při hormonální antikoncepci,
   • poléková hyperplazie gingivy (Cyklosporin A, hydatoináty, blokátory Ca2+ kanálů) s následným zánětem.[1]

Rozdělení dle průběhu[edit | edit source]

Akutní gingivitis
 • akutní zánět gingivy se zarudnutím, zduřením a exsudací.
 • Příčiny: mechanické a termické vlivy (perzistující bakteriální povlaky).
Chronická gingivitis
 • dlouhodobý klinický průběh;
 • Projevy: omezené na gingivu (krvácení, hyperplastické zduření…)
  • nedochází ke ztrátě attachmentu, kost neubývá, sulkus může být prohlouben v chobot;
  • zánětlivě podmíněné hyperplazie vedou k tvorbě pseudochobotů.
 • Příčina: mikroorganismy zubního plaku = „špinavá“ gingivitida;
  • mikrobiologie – G+ tyčky a koky převládají nad G− bakteriemi – fakultativně anaerobní převládají nad čistě anaerobními.

Plakem indukovaná gingivitida[edit | edit source]

 • zánět indukovaný bakteriemi zubního plaku;
 • lokalizovaná × generalizovaná forma;
 • může postihovat celou gingivu, nebo jen interdentální papily
 • typický chronický průběh;
Histologicky
kulatobuněčný infitrát. Není rozrušení alveolární kosti, kompakty.
Prognóza
neléčená může přejít v parodontitidu (přestup zánětu na alveolární kost). Léčená plně reverzibilní.
Terapie
 • Chronická forma: hygiena! Odstranění retenčních míst pro plak (zubní kámen, převislé výplně, nevyhovující protetické práce…)
 • Akutní forma: šetrné výplachy peroxidem vodíku, po zklidnění jako u chronické.

Gingivitis gravidarum (těhotenská gingivitida)[edit | edit source]

 • v sulkulární tekutině – zvýšené množství estrogenu a progesteronu + zvýšená reaktivita gingivální tkáně, bakteriální invaze;
 • zvýšení cévní permeability, edémy, syntéza prostaglandinů a jiných mediátorů zánětu;
 • spontánní krvácení gingivy (hlavně od 2. trimestru), hyperplazie gingivy (epulis gravidarum);
 • množství plaku nezvýšeno, mění se jeho složení.
Terapie
jako u plakem indukované gingivitidy.

Pubertální gingivitis[edit | edit source]

 • hormonální dysbalance, často spojeno se špatnou hygienou a nadměrným dýcháním ústy;
 • nejvyšší výskyt kolem 15 let. Výraznější změny u dívek.[2]
 • klinické projevy jako těhotenská.
Terapie
jako plakem indukovaná.

Gingivitis intermenstrualis, menstrualis a climacterica[edit | edit source]

 • následek změny (poklesu) hladiny estrogenů – snížení keratinizace buněk;
 • ztráta přirozeného krytu ze zrohovatělých buněk.
Terapie
jako u plakem indukované gingivitidy.

Gingivitis vyvolaná kontraceptivy (pilulková)[edit | edit source]

 • jako těhotenská, při užívání preparátů s vysokým obsahem progesteronu.
Terapie
jako u plakem indukované gingivitidy.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. POLENÍK, Pavel. Onemocnění gingivy [online]. Česká parodontologická společnost (FN Plzeň), ©1999. [cit. 2011-09-12]. <https://www.fnplzen.cz/kliniky/stom/klasifikace.htm>.
 2. MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.