Parodont

From WikiSkripta

Heslo
Struktura vazivových vláken kotvících zub

Parodont je závěsný aparát zubu. Je to tkáň, která obklopuje a fixuje zub v jeho pozici. Dále slouží jako bariéra – brání vstupu bakterií, nečistot a jiným škodlivým noxám. Parodont je utvářen těmito strukturami:

Chorobami parodontu se zabývá parodontologie.

Odkazy

Související články

Zdroj

  • HELWIG, Elmar a Joachim KLIMEK, et al. Záchovná stomatologie a parodontologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 1999. 0 s. ISBN 80-247-0311-4.