Patologie parodontu

Z WikiSkript

Parodontopatie jsou obecně rozdělovány do 2 hlavních skupin, kterými jsou gingivitidyparodontitidy. Další skupinou onemocnění parodontu je atrofie parodontu, která je ale uznávána pouze v České republice.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Gingivitis.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Parodontitis.

Projevy parodontopatií – obecně[upravit | editovat zdroj]

Mezi základní projevy parodontopatií patří zánět gingivy a vznik parodontálních chobotů.

Sulcus gingivalis

Parodontální choboty[upravit | editovat zdroj]

Gingivální sulkus, který je hlubší než 3 mm se nazývá chobot neboli kapsa. Choboty mohou být dvojího typu: nepravépravé.

Nepravý parodontální chobot[upravit | editovat zdroj]

Nepravý parodontální chobot je charakteristický prohloubením gingiválního sulku bez ztráty dentogingiválního spojení, úpon spojovacího epitelu je tedy na svém místě, dochází pouze k posunu okraje gingivy koronárně vlivem nárůstu jejího objemu.

Pravý parodontální chobot[upravit | editovat zdroj]

pravého parodontálního chobotu již dochází ke ztrátě epitelového úponu a k jeho posunu apikálně.

Klasifikace parodontopatií[upravit | editovat zdroj]

Podle klasifikace parodontopatií Annals of Periodontology z prosince roku 1999.

A. Onemocnění gingivy[upravit | editovat zdroj]

ONEMOCNĚNÍ GINGIVY INDUKOVANÉ PLAKEM
 1. Gingivitida spojená pouze s přítomností plaku
  • bez jiných lokálních faktorů;
  • s dalšími lokálními faktory.
 2. Onemocnění gingivy modifikované celkovými faktory:
  • Spojené s endokrinním systémem:
   • gingivitida v pubertě;
   • gingivitis spojená s menstruačním cyklem;
   • gingivitis a pyogenní granulom v graviditě;
   • gingivitida při diabetes mellitus.
  • Spojené s krevními chorobami:
   • gingivitida u leukémie;
 3. Medikamentózně modulované onemocnění gingivy:
  • onemocnění gingivy ovlivněné léky;
   • poléková hyperplazie gingivy;
   • gingivitida ovlivnněná léky;
   • gingivitida spojená s užíváním perorální antikoncepce;
 4. Onemocnění gingivy modifikované malnutricí:
  • gingivitida u deficitu vitamínu C;
GINGIVÁLNÍ LÉZE BEZ ÚČASTI PLAKU
 1. Gingivální léze specifického bakteriálního původu
 2. Gingivální léze virového původu
 3. Onemocnění gingivy mykotického původu:
 4. Léze gingivy genetického původu:
  • hereditární fibromatóza gingivy;
 5. Gingivální projevy celkových stavů:
 6. Traumatické léze:
  • chemické poškození;
  • fyzikální poškození;
  • termické poškození.
 7. Reakce na cizí tkáň
 8. Další nespecifikované

B. Chronická parodontitida[upravit | editovat zdroj]

 1. lokalizovaná
 2. generalizovaná

C. Agresivní parodontitida[upravit | editovat zdroj]

 1. lokalizovaná
 2. generalizovaná

D. Parodontitida jako projev celkového onemocnění[upravit | editovat zdroj]

 1. Spojená s hematologickými onemocněními:
 2. Spojená s geneticky vázanými chorobami:
 3. Ostatní nespecifikované

E. Nekrotizující onemocnění parodontu[upravit | editovat zdroj]

 1. Nekrotizující ulcerativní gingivitis (NUG)
 2. Nekrotizující ulcerativní parodontitis (NUP)

F. Parodontální absces[upravit | editovat zdroj]

 1. Gingivální absces
 2. Parodontální absces
 3. Perikoronární absces

G. Parodontitis spojená s endodontickými lézemi[upravit | editovat zdroj]

 1. Kombinované parodontálně-endodontické léze

H. Vývojové a získané deformity[upravit | editovat zdroj]

 1. Lokální faktory na zubech, které modifikují nebo predisponují k plakově indukované gingivitidě nebo parodontitidě:
  • Anatomické odchylky na zubech;
  • Výplně na zubech a protet. konstrukce;
  • Fraktury kořenů;
  • Cervikální resorpce kořene a cementové perly.
 2. Mukogingivální deformity a podmínky kolem zubů:
  • Gingivální recesy:
   • vestibulární nebo orální plochy;
   • interproximální prostor.
  • Nedostatek keratinizované gingivy;
  • Snížená hloubka vestibula;
  • Aberantní poloha frenula;
  • Nadbytek gingivální tkáně;
   • nepravý chobot;
   • proměnlivý okraj gingivy;
   • excesivní gingivální projevy;
   • gingivální hyperplazie;
  • Abnormální barva.
 3. Mukogingivální deformity bezzubého oblouku:
  • Vertikální a /nebo horizontální defekt oblouku;
  • Nedostatek gingivální keratinizované tkáně;
  • Zvětšení gingivální/měkké tkáně;
  • Aberantní poloha frenula;
  • Snížená hloubka vestibula;
  • Abnormální barva.
 4. Okluzální trauma:
  • Primární okluzální trauma;
  • Sekundární okluzální trauma.[1].

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Citace[upravit | editovat zdroj]

 1. POLENÍK, Pavel. Onemocnění gingivy [online]. Česká parodontologická společnost (FN Plzeň), ©1999. [cit. 2011-09-12]. <https://www.fnplzen.cz/kliniky/stom/klasifikace.htm>.

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • POLENÍK, Pavel. Patologie parodontu [přednáška k předmětu Preventivní zubní lékařství, obor Zubní lékařství, LFP UK]. Plzeň. 19.12.2008. 

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • POLENÍK, Pavel. Subgingivální ošetření v praxi zubního lékaře. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2008. ISBN 978-80-8679-04-5.
 • LINDHE, Jan, Thorkild KARRING a Niklaus Peter LANG, et al. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 4. vydání. Oxford : Blackwell Munksgaard, 2003. ISBN 1-4051-0236-5.