Vyšetření tělesné konstituce a stavu výživy

Z WikiSkript

Tělesná konstituce[upravit | editovat zdroj]

3 typy
 1. normostenik – normální optimální postava;
 2. astenik – štíhlý, gracilní kostra s dlouhým plochým hrudníkem, chabé svalstvo;
 3. hyperstenik – menší, zpravidla silnější kostra, vyvinuté svalstvo, často obézní.

Stav výživy[upravit | editovat zdroj]

BMI[upravit | editovat zdroj]

Ideální hmotnost můžeme vypočítat podle Brocova vzorce, ve kterém se od výšky v centimetrech odečítá 100 a vznikne nám ideální hmotnost v kilogramech.

BMI (body mass index) – je podíl hmotnosti v kilogramech a výšky v metrech umocněné na druhou.

[math]\displaystyle{ BMI = \frac{m [kg]}{v^2[m]} }[/math]

Body mass index
 • Optimální jsou hodnoty do 25;
 • o obezitu se jedná, pokud se BMI zvýší z optimální hodnoty o 10 %.

Ukládání tuku[upravit | editovat zdroj]

Centrální typ obezity
 • U mužů se tuk ukládá do oblasti břicha;
 • u žen se tuk ukládá hlavně do oblasti stehen a boků.
 • Adipotas dolorosa – bolestivé ukládání tuků.
 • Pickwickův syndrom – obezita spojená s respirační insuficiencí, kdy vlivem nahromadění tuků se snižují dýchací pohyby, vázne výměna dýchacích plynů a v krvi se hromadí oxid uhličitý, který má narkotické účinky, způsobuje spavost.
 • Kachexie – výrazný pokles hmotnosti se ztrátou veškerých tukových zásob – atrofované svalstvo, suchá a bledá kůže, prominující kosterní části.
 • Marasmus – karence bílkovin v potravě.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.