Vyšetření polohy, chůze a pohyblivosti

Z WikiSkript

Poloha[upravit | editovat zdroj]

Aktivní: pacient se zvládne sám dostat do jakékoliv polohy.

Pasivní: pacient potřebuje pomoc při polohování.

Nucená: pacient si vybírá polohu, která mu uleví od bolesti.

 • Ortopnoická poloha: pacient sedí na lůžku, rukama se drží lůžka, čímž zapojí pomocné dechové svaly a zhluboka dýchá, což pomáhá při dušnosti (např. u levostranného srdečního selhání).
 • Poloha na boku: pacient při onemocnění pohrudnice (pleuritida) leží na nemocné straně, aby kompresí omezil dýchací pohyby a tím bolestivé dráždění pleury. Při výpotku v plicích leží také na nemocné straně, aby zdravá plíce mohla plně ventilovat.
 • Poloha na zádech: Při dráždění peritonea (NPB).
 • Poloha na břiše nebo vkleče na 4 končetinách u karcinomu pankreatu.
 • Hlava zvrácená dozadu a flektované končetiny (meningitida)
 • Opistotonus: tetanus, hysterie.
Typický předklon a malé krůčky u Parkinsonismu
Opistotonus u tetanu

Chůze[upravit | editovat zdroj]

Chůzi I hodnotíme držení těla při chůzi, synkineze, teda souhru HK s DK, držení tela, rychlost chůze, svalovou slabost, kulhání, úchylky. při chůzi II požádáme pacienta aby zavřel oči.

 • Parkinsonská chůze: Drobné krůčky s anteflexi, bradykineze, akineze, dyssinkineze, freezing, hezitace. Patří tam chůze při Parkinsonova nemoc, po zánětu mozku.
 • Ataktická chůze: kymácivá a vrávoravá chůze se širokou bází (intoxikace alkoholem), mozečkové dysfunkce, tabes dorsalis, vestibulárni ataxie.
 • Paretická: DK je pro převahu extenzorů natažená v kolenním kloubu a vykonává obloukovitý pohyb do strany. Při ohraničení parézi n. peroneus pacient není schopen dorzální flexi a tak špička propadává. Pacient při této parézi není schopen postavit se na paty. Při parézi n. tibialis chůze může vypadat normálne, avšak pacient se nepostaví na paty.
 • Hemiparetická chůze: zvýšený svalový tonus postižené svaly. Charakteristické Wernickeho-Mannovo držení těla. Spastická flexe HK s extenční kontrakturou DK. Postižená DK obkresluje oblouk po zemi
 • Antalgická chůze: chůze při bolesti vyvolané zatížením jedné končetiny. Snaha minimalizovat přenos váhy na končetinu bolestivou.
 • Neurogenní klaudikace: vznikající bolest při lumbální stenóze páteře, nediskoidného typu. Pacient se pro bolest, parestézie zastaví a zaujme flekční polohu páteře, což "roztáhne" páteřní kanál a bolest na chvíli ustoupí. Bolest taky ustoupí při lehu
 • Spastická chůze: spastická končetina je ztuhlá, těžko flektuje.

Stoj[upravit | editovat zdroj]

 • Stoj I spontánní s otevřenýma očima
Hodnotíme rozkročný stoj, celkové držení těla, mimovolní pohyby či spontánní úchylky do stran či tendence k pádům.
 • Stoj II
Stoj spatný s otevřenýma očima, sledujeme stabilitu.
 • Stoj III
Stoj spatní se zavřenýma očima. Tzv. pozitivní Rombergův test je pokud dojde k zhoršení mezi stojem II a III.

Pohyblivost[upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.