Vyšetření polohy, chůze a pohyblivosti

From WikiSkripta

Vyšetření polohy, chůze a pohyblivosti patří mezi celková posouzení stavu pacienta. Vyšetření by mělo probíhat v klidném prostředí.

Poloha pacienta[edit | edit source]

Opistotonus u tetanu

Aktivní poloha: pacient se zvládne sám dostat do jakékoliv polohy.

Pasivní poloha: pacient potřebuje pomoc při polohování, je bezvládný.

Nucená poloha: pacient si vybírá polohu, která mu uleví od bolesti.

 • Ortopnoická poloha: pacient sedí na lůžku, rukama se drží lůžka, čímž zapojí pomocné dechové svaly a zhluboka dýchá, což pomáhá při dušnosti (např. u levostranného srdečního selhání).
 • Poloha na boku: pacient při onemocnění pohrudnice (pleuritida) leží na nemocné straně, aby kompresí omezil dýchací pohyby a tím bolestivé dráždění pleury. Při výpotku v plicích leží také na nemocné straně, aby zdravá plíce mohla plně ventilovat.
 • Poloha na zádech: při dráždění peritonea (NPB), pacient je zcela nehybný a má lehce pokrčené nohy. I malý pohyb vyvolává silnou bolest.
 • Poloha na břiše nebo vkleče na 4 končetinách u karcinomu pankreatu.
 • Hlava zvrácená dozadu a flektované končetiny (meningitida)
 • Opistotonus: zvracení hlavy vzad a dorzální flexe celé páteře, př. tetanus, hysterie.
Typický předklon a malé krůčky u Parkinsonismu

Chůze[edit | edit source]

V prvním případě požádáme pacienta, aby přecházel po místnosti a následně hodnotíme držení těla při chůzi, synkinezi (souhra horních a dolních končetin), rychlost chůze, svalovou slabost, kulhání a jiné úchylky. Při druhém vyšetření požádáme pacienta, aby zavřel oči a pohyby zopakoval.

 • Parkinsonská chůze: Nemocný je v předklonu, dělá drobné krůčky s anteflexí, bradykinezí, akinezí, dyssinkinezí, freezing, hezitací (váhavá chůze). Patří tam chůze při Parkinsonově nemoci, po zánětu mozku.
 • Ataktická chůze: kymácivá a vrávoravá chůze se širokou bází (intoxikace alkoholem), vyskytuje se u mozečkové dysfunkce, při tabes dorsalis a u vestibulární ataxie.
 • Paretická: Dolní končetina je pro převahu extenzorů natažená v kolenním kloubu a vykonává obloukovitý pohyb do strany.
  • Při ohraničené parézi n. peroneus pacient není schopen dorzální flexe a tak špička přepadává. Pacient při této paréze není schopen postavit se na paty.
  • Při paréze n. tibialis může chůze vypadat normálně, avšak pacient se nepostaví na paty.
 • Hemiparetická chůze: zvýšený svalový tonus postižených svalů. Charakteristické Wernickeho-Mannovo držení těla. Spastická flexe horních končetin s extenční kontrakturou dolních končetin. Postižená dolní končetina obkresluje oblouk po zemi.
 • Antalgická chůze: chůze při bolesti vyvolané zatížením jedné končetiny. Snaha minimalizovat přenos váhy na končetinu bolestivou.
 • Neurogenní klaudikace: vznikající bolest při lumbální stenóze páteře, nediskoidného typu. Pacient zaujímá flekční polohu páteře, což "roztáhne" páteřní kanál a bolest na chvíli ustoupí. Bolest taky ustoupí při ležení.
 • Spastická chůze: spastická končetina je ztuhlá, těžko flektuje.

Stoj[edit | edit source]

Postoj zdravého člověka je přímý, jistý, chůze je pružná a pohyby uvolněné.

 • Stoj I - spontánní s otevřenýma očima
  • Hodnotíme rozkročný stoj, celkové držení těla, mimovolní pohyby či spontánní úchylky do stran či tendence k pádům.
 • Stoj II - stoj spatný s otevřenýma očima
  • Hodnotíme a sledujeme stabilitu.
 • Stoj III - stoj spatní se zavřenýma očima

Pozitivní Rombergův test je pokud dojde k zhoršení mezi stojem II a III.

Pohyblivost[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.