Vyšetření břicha

Z WikiSkript

Fyzikální vyšetření břicha provádíme v dané poloze, pacient leží na zádech a musí mít pokrčené nohy, ruce podél těla, hlava je bez podložky. K pacientovi se posadíme (nemusíme však). Z této pozice máme možnost vidět reakce pacienta na případnou bolest sledováním jeho mimiky. Důležité je mít odhalenou i genitální oblast pro možnost sledování kýly. Při vyšetření má mít lékař přiměřenou teplotu rukou.

Vyšetření pohledem[upravit | editovat zdroj]

Cullenovo znamení při akutní pankreatitidě

Pohledem hodnotíme celkový tvar břicha. Břicho v poloze nad úrovní hrudníku bývá často způsobeno obezitou, nádorem, ascitem, cystou, graviditou. Břicho pod úrovní hrudníku je často projevem kachexie. Dále sledujeme pohyby břišní stěny. Můžeme sledovat dýchací pohyby, pulzace u hubených lidí. Dále pečlivě sledujeme jizvy po operacích. Strie jsou přítomné po graviditě, zarudlé strie mohou být přítomny u Cushingova syndromu.

Vyšetření poklepem[upravit | editovat zdroj]

Poklep u zdravého pacienta by měl být diferencovaný bubínkový. Diferencovaný je kvůli odlišné náplni střev. Vyšetření provádíme buď ve svislých liniích nebo hvězdicovitě od pupku.

Vyšetření pohmatem[upravit | editovat zdroj]

McBurneyův bod leží na spojnici pupku a spina iliaca anterior superior, ve vzdálenosti 2/3 od pupku

Pohmat používáme nejprve povrchový, posléze hloubkový. Břišní stěna musí být zrelaxovaná, snažíme se tedy odvést pacientovu pozornost. Vyšetření začínáme v levém dolním kvadrantu a pokračujeme proti směru hodinových ručiček. Při vyšetření dáváme pozor na bolest, patologické rezistence.

  • McBurneyho bod – leží ve druhé třetině vzdálenosti od pupku mezi spina iliaca anterior superior a pupkem, bolestivý při appendicitidě.
  • Lanzův bod – leží na linea bispinalis ve vzdálenosti jedné třetiny od spina iliaca anterior superior dextra, bolestivý při appendicitidě.
  • Blumbergův příznak – vyšetřující vyvine tlak v ileocékální oblasti a při povolení tlaku pacient ucítí bolest.
  • Rovsingův příznak – po tlaku na sestupný tračník (levá oblast) s následným rychlým oddálením pacient pocítí bolest v oblasti apendixu (bolestivé je oddálení).
  • Pleniesův příznak – bolestivý poklep.
  • Israeliho hmat – bimanuální palpace ledviny.

Poslech[upravit | editovat zdroj]

Poslech břicha je vyšetřením pouze doplňkovým. Fyziologickým nálezem je jemné škroukání. Patologicky mohou být zvukové projevy zesílené (obstrukční ileus) i vymizelé (paralytický ileus).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Diferenciální diagnostika ileózních stavů.Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KLENER, Pavel, et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 3. přepracované vydání vydání. Praha : Galén, 2009. 324 s. ISBN 978-80-7262-643-4.