Ileus

From WikiSkripta

Ileus neboli neprůchodnost střevní je jednou z forem náhlých příhod břišních.

Ileus – příznaky[edit | edit source]

Chirurgická léčba ileu
Strangulační ileus

Obecně pro střevní neprůchodnost svědčí 4 hlavní příznaky. Jsou to:

 1. Bolest břicha (kolikovitá, prudká bolest vznikající z distenze či náhle).
  Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Druhy bolestí u NPB.
 2. Zvracení (z počátku vzniká reflexně, později z hromadění obsahu).
 3. Zástava odchodu plynů a stolice (zácpa a meteorismus).
 4. Vzedmutí břicha (popisujeme „břicho nad niveau“).

Ileus – typy[edit | edit source]

Na základě etiopatogeneze rozlišujeme několik typů ileu:

 1. Mechanický (obturační, volvulus, strangulace).
 2. Neurogenní (paralytický, spastický, smíšený).
 3. Cévní (vzniká na podkladě tepenné embolie či žilní trombózy).

Prostý mechanický ileus (obturační)[edit | edit source]

Subjektivně:

 • Kolikovité bolesti, nepříliš silné, intenzita postupně roste (později trvalá bolest z distenze s poklesem peristaltiky).
 • Zvracení (dostavuje se později z důvodu městnání obsahu střeva nad překážkou. Čím je překážka distálněji, tím se dostavuje později.)

Objektivně:

 • Pohmatová bolestivost (je lokalizovaná především na oblast překážky. Po oddálení palpující ruky bolest mizí).
 • Slyšitelná usilovná peristaltika.
 • Peristaltické vlny (jsou patrné na břišní stěně).

Strangulační ileus[edit | edit source]

Subjektivně:

 • Kolikovité bolesti (již od počátku velmi silné).
 • Zvracení (již od počátku).
 • Meteorismus (se zástavou odchodu plynů a stolice; trápí pacienta od počátku příhody).
 • Příměs krve a hlenu ve stolici.

Objektivně:

 • Pohmatová bolestivost (v místě překážky, po oddálení vyšetřující ruky nemizí).
 • Poslechově vymizení peristaltiky.
 • Pokles tlaku krve, zvýšení tepové frekvence, bledost až cyanóza obličeje.

Paralytický ileus[edit | edit source]

Subjektivně:

 • Slabší bolesti z distenze střeva a břišní stěny, kolikovité bolesti nejsou přítomny.
 • Plyny ani stolice neodchází.

Objektivně:

 • Anamnéza: zajímají nás současně probíhající renální nebo biliární kolika, pooperační stavy, intoxikace apod.
 • Břicho je rovnoměrně vzedmuté.
 • Poslechově „mrtvé ticho“.
 • Nemocný je v relativně dobrém stavu (krevní tlak, tepová frekvence, tělesná teplota – v normě).

Spastický ileus[edit | edit source]

Spastický ileus je velmi vzácný, většinou ho nelze odlišit od ileu mechanického (až peroperačně).

Objektivně:

 • Anamnéza: zajímá nás současně probíhající onemocnění CNS.
 • Celkový stav dobrý (na rozdíl od mechanického ileu, kterému se jinak spastický ileus podobá).
 • Příznaky ustupují po podání spazmolytika.

Cévní ileus[edit | edit source]

Subjektivně:

 • Prudká až šokující bolest.
 • Od počátku reflexní zvracení.
 • Objevuje se řídká stolice s příměsí krve.

Objektivně:

 • Anamnéza: zajímají nás srdeční nebo cévní onemocnění.
 • Zvýšení tepové frekvence, snížení tlaku krve.

Patologický podklad ileu a jeho určení[edit | edit source]

 1. Kýly (je nezbytné pohledem a pohmatem vyšetřit krajinu tříselnou, stehenní a pupeční).
 2. Adheze (zde je nutné všímat si jizev po dřívějších operacích; kromě srůstů pamatovat i na možnost kýly v jizvě).
 3. Nádor (hlavně rektosigma – kolorektální karcinom; vyšší věk, trávicí obtíže – střídání zácpy a průjmu, rezistence, vyšetření per rectum).
 4. Invaginace (zejména u dětí; prudké kolikovité bolesti, časné zvracení, krev a hlen ve stolici – „malinové želé", hmatná rezistence pod játry a prázdný P podbřišek – Danceův příznak).
 5. Biliární ileus (u starších žen s dlouhodobými žlučníkovými obtížemi; pneumobilie na RTG).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]