Renální kolika

From WikiSkripta

Renální (ledvinná) kolika je bolest proměnlivé intenzity, šířící se obvykle z beder do podbřišku či genitálu (ale i naopak). Původ má v ledvině či horních močových cestách, a je způsobena obstrukcí vývodných cest močových.

Lokalizace bolesti

Obstrukce může být způsobena jednou z následujících příčin:

 • Urolitiáza – konkrement uvázlý v úrovni pyeloureterálního přechodu, ureteru, ureterovezikálního přechodu,
 • Pasáž krevního koagula při hematurii,
 • Pasáž nádorových nebo nekrotických hmot (TBC, nekrotizující papilitida),
 • Pasáž hnisu (pyelonefritida).

Charakteristika[edit | edit source]

 • Bolest proměnlivé intenzity (kolika), která vystřeluje:
 • do boku a do zad (původ v horní části močových cest),
 • do skrota nebo labií a mediální plochy stehna (původ v dolních močových cestách),
 • vegetativní doprovod (pocení, nauzea, zvracení) až paralytický ileus,
 • motorický neklid (hledání úlevové polohy pacienta),
 • hematurie (mikro- i makroskopická) (výjimečně chybí, a to u kompletního bloku ureteru konkrementem),
 • polakisurie – při intramurálním konkrementu měchýře.

Diagnostika - posloupnost vyšetření[edit | edit source]

 • Anamnéza – tj. klinické projevy
 • Fyzikální vyšetření – palpační bolestivost v oblasti průběhu močovodu, pozitivní bimanuální palpace ledviny a tapottment na postižené straně
 • Vyšetření moči chemicky + sediment – zvýšené erytrocyty a leukocyty, někdy drť s krystaly (oxaláty, uráty)
 • USG – na ultrazvuku dilatace dutého systému ledviny na postižené straně, případně hyperechogenní signál konkrementu, je-li v oblasti pyeloureterální či ureterovesikální junkce.
 • CT – při pozitivním nálezu na USG provedeme nativní CT ledvin k přesné lokalizaci konkrementu
 • Nativní nefrogram - alternativa k CT.
 • Dnes se již méně využívají zobrazovací metody typu vylučovací urografie, ascendentní/antegrádní ureteropyelografie.

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

Léčba[edit | edit source]

Cílem léčby renální koliky je uvolnění obstrukce v odtoku moče včetně zachování morfologie a funkce ledviny i močových cest.

 1. Konzervativní – vypuzovací – při průměru konkrementu do cca 4–5 mm, kdy očekáváme spontánní odchod konkrementu (úspěšnost cca 50 %[1])
  • spasmolytika, α-blokátory (tamsolusin), antiflogistika – k ústupu otoku ureteru (indometacin, diklofenak, escin), analgetika (Algifen)
  • infuze Hartmannova roztoku s Algifenem
 2. Ureterorenoskopie (URS) – extrakce konkrementu Dorma košíčkem či klíšťkami, metoda volby u konkrementu > 5 mm zaklíněného v oblasti distálního močovodu. U větších konkrementů možnost nadrcení kontaktním litotryptorem s následnou extrakcí úlomků.
 3. Akutní derivace moči
  • Není-li možné konkrement extrahovat, zavádí se ureterální stentu obcházejícího překážku
  • Při nebezpečí urosepse (kolika s teplotami) či renální insuficienci drenáž moči cestou nefrostomie
 4. Další metody odtranění ureterolitiázy
  • Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou – vhodné u konkrementů umístěných v proximálním úseku močovodu, a tedy lokalizovatelných ultrasonograficky. Výhodou je, že odpadá nutnost celkové anestezie.
  • Ureterolitotomie – volba u velkých v močovodu zaklíněných konkrementů

Následující péče[edit | edit source]

Po odstranění konkrementu je nutné stav nemocného zkontrolovat – ultrazvukové vyloučení městnání v dutém systému, nativní nefrogram k ověření správné pozice zavedeného stentu. Dlouhodobá blokáda ureterolitiázou může vést až k afunkci ledviny s následnou nefrektomií.

K prevenci recidív je nutné zahájit také metafylaxi, např. pacient by měl být poučen o nutnosti dostatečné hydratace, pohybu, omezení rizikových potravin (nízkopurínová dieta u urátové lithiázy - omezení vnitřností, mořských plodů).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. KAWACIUK, Ivan. Urologie. 1. vydání. Praha : Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-627-7.