Lanzův bod

From WikiSkripta

Heslo
Modře – Lanzův bod, červeně – McBurnyho bod, zeleně –t Basy´ego bod

Lanzův bod leží na linea bispinalis ve vzdálenosti jedné třetiny od spina iliaca anterior superior dextra. Bolest v tomto bodě je typická pro akutní appendicitidu.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : Pohybové ústrojí. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 463 s. sv. 1. ISBN 80-8063-046-1.