Procvičování:EKG (1. LF UK)

Z WikiSkript

Stránka slouží k procvičení popisu EKG křivek pro potřeby pregraduálního předmětu fyziologie. Cílem je tedy základním způsobem popsat tyto parametry:

  • Rytmus (sinusový/nesinusový)
  • Pravidelnost (pravidelný/nepravidelný – například můžeme pozorovat nepravidelný nesinusový rytmus (FIS), pravidelný rytmus nesinusový (Mobitzův 2. podtyp AV blokády II. stupně), nepravidelný rytmus sinusový (silná respirační arytmie – fyziologické) a pravidelný rytmus sinusový.)
  • Tepová frekvence (případně rozsah frekvencí u nepravidelného rytmu)
  • PQ a QRS intervaly
  • Orientace osy (semikvantitativně – deviace vlevo, horizontální, semihorizontální, intermediální, semivertikální, vertikální, deviace vpravo)
  • Odchylky od normálního tvaru křivky nebo intervalů (Není třeba uvádět důvod, ačkoliv se ho snažíme v dalším bodu naznačit jako bonus. Je potřeba poznat prodloužené intervaly, abnormální tvar QRS komplexu či denivelaci ST segmentu včetně lokalizace patologie.)

Popis se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Zobraz“ nebo stisknutím mezerníku. Pro navigaci mezi obrázky lze také použít šipky klávesnice.

Stránka neslouží pro určování jednotlivých patologií nebo pro výklad významu hodnocení EKG.

Pokud není náhled dostatečně zřetelný, kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti.

CAVE!!! Zkontrolované popisy EKG jsou označeny v popisku, ostatní jsou tvořeny studenty. Kontrola učitelem v tomto případě znamená dostatečnost pro základní fyziologické zhodnocení, nikoliv vyčerpávající a přesný kardiologický popis.

Načítání…