Průvodce:Patobiochemie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Patobiochemie 1, 2, 3
B02431 (1), B02432 (2), B02433 (3)
Garant prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Kredity 2
Web Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK
SIS patobiochemie 1, patobiochemie 2, patobiochemie 3
Počet hodin 15
Způsob výuky přednášky
Způsob ukončení zkouška


V roce 2014/2015 prešla Patobiochemie zmenami. Z povinného predmetu sa stal povinne voliteľný a daný predmet bol rozdelený na 3 predmenty, z ktorých si študent musel vybrať jeden a zapísať si cez SIS. Predmety sa volali Patobiochemie 1, Patobiochemie 2 a Patobichemie 3. Obsah jednotlivých predmetov bol nezmenený a preberal témy z daných okruhov. Výuka patobiochemie 1 a 2 zahrnuje 2 přednášky týdně po dobu 4 týdnů, patobiochemie 3 má 1 přednášku týdně po dobu 8 týdnů.

  1. dědičná metabolická onemocnění (prednášené niekým z ÚDMP [1]),
  2. patobiochemie nádorů (prednášené 2. ÚBEO [2]) a
  3. patobiochemie onemocnění – diabetes, ateroskleróza, volné radikály… (prednášené 1.CH [3]).


Na Patobiochemii 1 se učíte dědičné metabolické poruchy, takže propojuje biochemii s genetikou a klinikou. Patobiochemie 2 pekne vysvetľuje vznik nádorov na molekulárnej podstate a ukazuje aj možnosti liečby, a potom Patobiochemie 3 je najviac prepojená s Patofyziológiou. V školskom roku 2013/2014 boli študenti (fakt náhodne) prihlásení ako v rovnakom počte na všetky 3 PVP, letos je jich nejvíce na Patobiochemii 3.

Učebné materiály nie sú, neexistujú žiadne skripta patobiochemie (alebo o nich neviem), ale prednášky sú na stránkách ústavov, takže je z čoho čerpať (keď nechodíte na prednášky), plus niekteré vypracované otázky sú priamo tu v WikiSkriptech.

Patobiochemie 1[upravit | editovat zdroj]

Koho ve druháku bavila genetika - tady se k ní malinko zase dostane. Musí se počítat s tím, že na zkoušce po vás budou chtít kromě dědičných metabolických poruch i základní znalosti metabolických drah. Prezentace z přednášek jsou na stránkách ústavu [4], ale doporučuje se na ně chodit, především pro výklad klinických otázek ohledně screeningu, metod léčby atp.. Výklad je podle mě velmi zajímavý a měsíc to vydržíte ;) Ohledně zkoušek - ústav nabízí dokonce i předvánoční předtermíny, ale počet míst je omezený. Doporučuje se jít na zkoušku co nejdříve - není tak rozsáhlá a můžete se pak věnovat už jen mikrobiologii a interní propedeutice. Zkouška je ústní, losujete si dvě otázky. Učební materiály jsou jasné - prezentace na stránkách ústavu a WikiSkripta :)

Patobiochemie 2[upravit | editovat zdroj]

Tato část patobiochemie je zaměřená na biochemickou podstatu nádorů. Přednášky probíhají 2x týdně po dobu jednoho měsíce. Biochemická podstata je tu velmi pěkně zvládnutá, učení zajímavé. Zápočet dostanete u přísedícího v den zkoušky. Tahá se 1 papírek a na něm jsou 2 otázky. Výhoda zkoušky je, že předtermíny vypisují už někdy v prosinci, ale jako vždy je o ně veliký zájem. Učební materiály − prezentace a samozřejmě nás, Wikiskripta a popřípadě můžete použít také skripta na Genetiku a biologii od doc. Kohoutové.

Patobiochemie 3[upravit | editovat zdroj]

Tato patobiochemie je vyučována na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Zabývá se změnami acidobazické rovnováhy, reaktivními formami kyslíku a jiným poškozením biomolekul, včetně jejich oprav. Přednášky letos v roce 2021 byly vždy jednou týdně po dobu osmi týdnů. Výuka probíhá během říjnu a listopadu a první termíny zkoušky bývají vypsané již na začátku prosince. Pro dostatečnou přípravu na zkoušku doporučuji chodit na nepovinné přednášky a stáhnout si prezentace (všechny jsou dostupné na stránkách ústavu). Naprostá většina otázek je také poměrně kvalitně zpracována na Wikiskriptech. Na neoficiálních stránkách 1.LF si můžete stáhnout i skvělé vypracované otázky. V případě bližšího zájmu o volné radikály doporučuji knihu od prof. Štípka. Zápočet do indexu udělován není, zapsán je pouze výsledek zkoušky. Pokud budete chodit na přednášky, stačí na zopakování před zkouškou pár dnů. Samotná zkouška byla, oproti jiným, velice příjemná.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]