Portál:Patobiochemie

From WikiSkripta

Symbol patobiochemie.png     Patobiochemie

Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Odkazy
Doporučená literatura
  • ŠTÍPEK, S, et al. Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci. 1. vydání. Praha : Grada, 0000. 0 s. ISBN 80-7169-704-4.
  • MASOPUST, Jaroslav. Patobiochemie buňky. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2003. ISBN 80-239-1011-0.
  • MASOPUST, Jaroslav a Richard PRŮŠA. Patobiochemie metabolických drah. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 1999. 182 s. ISBN 80-238-4589-6.
  • ALBERTS, B, D BRAY a A JOHNSON, et al. Základy buněčné biologie. 2. vydání. Praha : Espero Publishing, 2005. 740 s. ISBN 80-902906-2-0.


Patobiochemie 2 (ÚBEO) – Molekulární onkologie 2016/2017

  • NOVOTNÝ, Jan a Pavel VÍTEK. Onkologie v klinické praxi :  standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 2. vydání. 2016. 592 s. ISBN 978-80-204-3944-4.
  • CIBULA, D a L PETRUŽELKA. Onkogynekologie – Kleibl, Z. Buněčný cyklus a apoptóza. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. 616 s. ISBN 978-80-247-2665-6.
  • KLENER, P a P jr KLENER. Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2010. 209 s. ISBN 978-80-247-2808-7.Články z oboru patobiochemie
Obecné patobiochemické mechanismy

Reaktivní formy kyslíku a dusíku

Zánět a imunitní reakce

Další témata

Patobiochemie nádorů
Biochemická laboratroní diagnostika

Obecné principy

Speciální témata

Ostatní témata

Patobiochemie orgánových onemocnění
Kapitoly z knihy MASOPUST, J.: Patobiochemie buňky
Kapitoly z knihy MASOPUST, J., PRŮŠA, R: Patobiochemie metabolických drah
Metabolické poruchy

Základy:

Jednotlivá onemocnění:

Diabetes mellitus 1. typu (biochemie)Diabetes mellitus 2. typu (biochemie)Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitusGlykované proteinyTvorba AGEsOrální glukózový toleranční testMechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání
Glykoproteinózy
Mukopolysacharidózy
Onemocnění způsobená defekty syntézy N-glykanů
Vrozené poruchy glykosylace
Deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy
Hyperlipoproteinemie
Dysbetalipoproteinemie
Dyslipidémie
Biochemické vyšetření u hyperlipoproteinémie
Gaucherova choroba
Poruchy metabolismu aromatických a větvených aminokyselinOrganické aciduriePoruchy metabolismu sirných aminokyselinAlkaptonurie
HypokalcemieHyperkalcemiePoruchy kalciofosfátového metabolismuHypofosfatemieHyperfosfatemieHypokalémieDysbalance chloru: Hypochlorémie, HyperchlorémieDysbalance hořčíku: Hypomagnesémie, Hypermagnesémie
Fenylketonurie
Poruchy syntézy kreatinu
Vyšetření metabolismu porfyrinů
Porucha biogeneze mitochondriíDeficit enzymů respiračního řetězceMutace v mitochondriální DNAPoruchy β-oxidace a ketogenezeDeficit MCAD
ProteasomyLyzosomyFabryho chorobaKrabbeho choroba
Poruchy metabolismu purinu
Poruchy metabolismu pyrimidinu