Poruchy syntézy kreatinu

From WikiSkripta

 • Syntéza kreatinu probíhá ve dvou krocích:
 1. Reakce katalyzovaná L-argininglycinamidinotransferázou (AGAT) – přenos amidinové skupiny z argininu na glycin za vzniku guanidinoacetátu
 2. Reakce katalyzovaná guanidinacetátmetyltransferázou (GAMT) – metylace amidinové skupiny molekuly guanidinoacetátu účinkem S-adenosylmethionin N-guanidinoacetátmetyltransferázy
 • Syntéza kreatinu probíhá zejména v ledvinách a pankreatu, které mají vysokou aktivitu AGAT a pak v játrech, která mají vysokou aktivitu GAMT
 • Kreatin se z těchto orgánů dostává krevní cestou do orgánů, kde je využíván (hlavně svaly a mozek)
 • Při vstupu kreatinu do tkání využití se uplatňuje lidská forma Cl-dependentního přenašeče kreatinu (CRTR),SLC6A8
 • Část intracelulárního kreatinu je reverzibilně přeměněno na vysokoenergetický kreatinfosfát účinkem kreatinkinázy (CK), která existuje ve třech cytosolových izoformách, mozkový typ BB-CK, svalový typ MM-CK a heterodimer MB-CK kreatinfosfát se mění na kreatinin neenzymově ve svalu

Poruchy syntézy kreatinu[edit | edit source]

 • Společným rysem jsou mentální retardace, opoždění řeči a epilepsie v důsledku nedostatku kreatinu v mozku
 • Jsou diagnostikovatelné magnetickou rezonanční spektroskopii mozku, pak v krvi, moči a amniální těkutině
 • Deficit L-argininglycinamidinotransferázy (AGAT)
 • Deficit guanidinacetátmetyltransferázy (GAMT) – hromadí se guanidinoacetát, nejzávažnější klinické projevy, křeče, extrapyramidové symptomy
 • Deficit SLC6A8 - zvýšený poměr kreatin/kreatinin

Dědičnost:

Léčba:

 • Perorální suplementace kreatinu ve formě kreatinmonohydrátu u deficitu AGAT a GAMT
 • Dietní restrikce argininu u deficitu GAMT
 • U pacientů s deficitem SLC6A8 není zatím nalezena účinná léčba, zkouší se aplikace extrémně vysokých dávek kreatinu, také se podávají glycin a arginin

Odkazy

Použitá literatura

 • FERNANDES, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. 1. vydání. Praha : Triton, 2008. s. 576-580. ISBN 978-80-7387-096-6.