Hypochlorémie

From WikiSkripta

Jako hypochlorémii označujeme Cl- < 95 mmol/l.

Patogeneze[edit | edit source]

Hypochlorémie není vždy jen vyjádřením deficitu chloru, tj. může být výsledkem diluce. Nejčastější příčinou hypochlorémie v intenzivní medicině je diluce tělesných tekutin (hyperhydratace, kongestivní srdeční selhání) a protrahované zvracení nebo odsávání žaludečního obsahu. Rozvíjí se hypochlorémie s následnou hypochloremickou metabolickou alkalózou (MAL), která stimuluje ledviny ke zvýšené sekreci kalia. Výsledkem je dehydratace s hypochloremickou MAL a hypokalémií. Naopak průjmy vedou především ke ztrátě vody, natria, kalia a bikarbonátů s následnou dehydratací a hyperchloremickou metabolickou acidózou (MAC).

Protože úpravy elektroneutrality při poruchách ABR vyžadují reciproční změny chloru při změnách bikarbonátů, podání chloridů je nutné na úpravu většiny případů MAL bez ohledu na to, zda ji provází deficit kalia či nikoli. Podání KCl nebo NaCl vede k rychlé exkreci bikarbonátů do moče a úpravě alkalózy.

Etiologie[edit | edit source]

Nedostatečný příjem chlóru.
Nadměrné ztráty
  • renální;
  • extrarenální: GIT, kůže.
Některé endokrinní poruchy
Poruchy vnitřního prostředí (MAL)

Klinický obraz[edit | edit source]

Deficit chloridových iontů nemá vlastní klinické projevy.

Diagnostika[edit | edit source]

Při změnách koncentrace natria a kalia musíme pátrat i po změnách koncentrace chloridů. Někdy je obtížné rozhodnout, zda změna v koncentraci chloridů v séru je dána změnami koncentrace sodíku při dehydrataci nebo jde o výsledek primární poruchy acidobazické rovnováhy. Pomoci může stanovení tzv. korigovaného chloridu. Vzorec pro výpočet této hodnoty je následující:

Cl- korigovaný = Cl- měřený × (Na+ referenční / Na+ měřený)

Tato hodnota bývá v rozmezí 104 až 108 mmol/l.

Užitečným ukazatelem je rovněž poměr Na/Cl v séru, který se při primárních poruchách Na nemění nebo se snižuje, naopak při primární ztrátě Cl- se poměr Na/Cl zvyšuje.

Terapie hypochlorémie[edit | edit source]

Důraz klademe na odstranění primární příčiny, obyčejně vystačíme s podáváním 1/1 fyziologického roztoku.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • HAVRÁNEK, Jiří: Dysbalance chloru. (upraveno)