Dědičné metabolické poruchy/Patogenetické mechanizmy

Z WikiSkript

Jsou nemoci vznikající na podkladě genetické mutace. Nejčastěji jsou DMP monogenně mendelovsky dědičné, nejvíce AR, GR a vzácně pak AD, GD.


Heterozygoti mívají fenotyp normální. Enzymy jsou v těle tvořeny ve větším množství než je potřeba a polovina množství pro metabolické pochody postačí.

mutace DNA → změna mRNA → defektní protein (enzym)

Způsoby, jimiž mutace narušují tvorbu proteinu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. primární abnormality
  • poruchy na úrovni transkripce
  • poruchy na úrovni translace
  • poruchy skládání proteinu a změny normální prostorové konformace
  • poruchy vazby kofaktoru na enzym
 2. sekundární abnormality – nedojde k regulačním interakcím. Jedná se o poruchy regulace transkripce a regulace translace.

Patogenetické dopady mutací a jejich důsledky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ztráta funkce
 • zesílení funkce – mutace zesílí některou z normálních funkcí proteinu nebo zesílí intenzitu produkce proteinu
 • zisk nové funkce
 • nesprávná exprese proteinu (v místě a čase)

Důsledky patogenetických mechanismů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. hromadění substrátu
 2. chybění produktu
 3. hromadění defektního enzymu
 4. tvorba nesprávného produktu bez možnosti pokračovat v metabolické dráze
 5. ztráta mnohočetných enzymových aktivit
  • pokud sdílejí 2 či více enzymů společnou podjednotku
  • pokud používají společný kofaktor

Při hromadění substrátu je nutné uvažovat, zda je molekula substrátu malá nebo velká. Malé molekuly (např. phenylalanin) jsou difusně rozptýlené v tělesných tekutinách, snadno přestupují do moči přes filtrační bariéru. Velké molekuly např. glykosaminoglykany (dříve mukopolysacharidy) se hromadí v místě vzniku.

Enzymové defekty – příklad fenylketonurie (PKU)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Fenylketonurie (PKU) – mutace genu pro PAH (fenylalaninhydroxylasu), kdy aktivita enzymu je nižší než 1 %. Pro PAH je známo více než 400 alel, nemocní bývají složení heterozygoti, tj. mají 2 odlišné kauzální mutace.
 • Hyperfenylalaninemie – mutace obou nebo jedné alely zachovává částečnou (reziduální) enzymovou aktivitu PAH, proto se neprojeví tak těžkými klinickými příznaky jako PKU. Je označována jako lehčí forma PKU.
 • PKU může vzniknout i jinak než mutací pro PAH. Nízké procento všech PKU je způsobeno mutací v genu pro kofaktor PAH – tetrahydrobiopterin.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

 • THOMPSON, James Scott, Margaret Wilson THOMPSON a Robert L NUSSBAUM, et al. Klinická genetika: Thompson & Thompson. 6. vydání. Praha : Triton, 2004. 426 s. ISBN 80-7254-475-6.