Isoenzymy

Z WikiSkript

Heslo

Isoenzymy (také isozymy), jsou proteiny, které se liší geneticky určenou primární strukturou (pořadím aminokyselin), ale katalyzují tutéž chemickou reakci. Přítomny mohou být v různých tkáních jednoho organismu, v jedné buňce (jak eukaryotické - na subcelulární úrovni, tak prokaryotické) i v séru. Existence těchto enzymů byla odhalena pomocí elektroforézy.

Význam v medicíně

Z lékařského hlediska je důležitý fakt, že při některých patologických stavech se poměr isoenzymů v séru mění a tak lze uvažovat nad poškozením orgánu jehož isoenzym v séru převažuje (typickým případem je sledování laktátdehydrogenázy).

Odkazy

Související články

Enzymy

Zdroje

  • MURRAY, Robert K, Daryl K GRANNER a Peter A MAYES, et al. Harperova biochemie. 4. vydání. Praha : H & H, 2002. 872 s. s. 71-72. ISBN 80-7319-013-3.