Portál:Otázky z patobiochemie 3 ÚLBLD (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Aktuální seznam zkouškových otázek z Patobiochemie 3 naleznete na stránkách Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky.

Patobiochemie 3: Biochemické poruchy – Zkouškové otázky 2016/17

U zkoušky si student vylosuje dvojici otázek.

 1. Metabolická acidóza, její příčiny a důsledky.
 2. Metabolická alkalóza, její příčiny a důsledky.
 3. Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy.
 4. Vztah acidobazické rovnováhy (ABR) a metabolismu iontů. Změny iontového hospodářství při poruchách ABR. Změny ABR při poruchách hospodaření s ionty.
 5. Základní reaktivní formy kyslíku a dusíku: vlastnosti, reakce, hlavní zdroje v organismu, význam v patogenezi.
 6. Fyziologická úloha reaktivních forem kyslíku v metabolismu: tkáňové hormony, zbraně fagocytů, hydroxylázy, redoxní signalizace.
 7. Peroxidace lipidů jako příklad oxidačního poškození biomolekul. Úloha přechodných kovů (železo, měď) v patobiochemii reaktivních forem kyslíku.
 8. Antioxidační ochrana lidského těla.
 9. Biochemický podklad stárnutí organismu. Radikálová/mitochondriální teorie, stárnutí jako katabolické selhání, vztah k chronickému zánětu.
 10. Význam mitochondrií v buněčné smrti (apoptóze i nekróze) a fyziologickém stárnutí organismu.
 11. Za jakých podmínek může být buňka nesmrtelná? Autofagie, Hayflickův limit, telomeráza.
 12. Rozdíl mezi průměrnou a maximální délkou života. Vliv genů, teorie „těla na vyhození“, teorie antagonistické pleiotropie, účinek kalorické restrikce.
 13. Metabolický syndrom a inzulínová rezistence - charakteristika, příčiny, důsledky, možné terapeutické ovlivnění.
 14. Tvorba AGEs, interakce AGE-RAGE, terapeutické možnosti redukce tvorby/účinku AGEs.
 15. Mechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání.
 16. Karbonylový stres a jeho úloha v patogenezi dlouhodobých komplikací diabetu, aterosklerózy a renálního selhání.
 17. Patobiochemie zánětu – reaktanty akutní fáze, imunoglobuliny.
 18. Patobiochemie zánětu – mediátory zánětu, alarminy.
 19. Patobiochemie zánětu – význam komplementu a jeho aktivace.
 20. Patobiochemie zánětu – metabolické změny u zánětu, stresové hladovění.
 21. Pravidla sbalování bílkovin k dosažení nativní konformace.
 22. Úloha chaperonu, proteasomu a lysozomu. Stres endoplazmatického retikula buňky.
 23. Mechanismus prionových onemocnění.
 24. Příčiny patologické konformace bílkovin a klinické důsledky.
 25. Metabolické změny v buňce při anoxii a ischemii.
 26. Reoxidační a reperfusní poškození tkáně.
 27. Excitotoxicita v patogenezi poruch CNS.
 28. Obecné mechanismy smrti nervových buněk při neurodegenerativních chorobách.

Další otázky[upravit | editovat zdroj]

Úloha LDL při vzniku aterosklerózy.
Úloha HDL při vzniku aterosklerózy.
Biochemické děje v počátečních fázích aterosklerózy.
Úloha monocytů/makrofágů, endotelu, buněk hladkého svalstva a T lymfocytů při vzniku aterosklerózy.