Mechanismy udržování acidobazické rovnováhy

From WikiSkripta

Mechanismy, kterými se udržuje stálé pH vnitřního prostředí, lze v principu rozdělit do dvou skupin:

  • pufry;
  • regulace respirace a metabolických pochodů.

Pufry[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Pufry .

Na odchylku pH reagují prakticky okamžitě, jejich kapacita je však omezená. Pufrovací reakce vede ke změně složení pufru a tím, v souladu s Hendersonovou-Hasselbalchovou rovnicí, ke změně pH soustavy. Odchylka je sice mnohem menší, než k jaké by došlo v nepufrovaném systému, přesto z dlouhodobějšího hlediska samotné pufry k udržení stálého pH vnitřního prostředí nemohou stačit.

Regulace respirace a metabolických pochodů[edit | edit source]

Změnami ventilace a rychlosti některých metabolických drah se mění složení pufrů, především koncentrace složek hydrogenuhličitanového pufru (tj. koncentrace kyseliny uhličité a koncentrace hydrogenuhličitanového aniontu). Pomocí těchto mechanismů lze složení pufrů, a tedy i pH vnitřního prostředí, zcela normalizovat. Tyto mechanismy jsou však relativně pomalé (jejich přeregulování trvá minuty, hodiny i dny).